2014-06-10 16:27:14

Pranciškus jaunimui: Su Dievu nepralaimima, be Jo viskas prarasta


Sekminių išvakarėse centrinės Italijos Markių regione įvyko trisdešimt šeštoji piligrimystė iš Mačeratos miesto į Loreto Marijos šventovę. Tradiciškai naktį vykstančios eitynės šiemet pritraukė daug daugiau maldininkų nei praeityje, gal net iki 100 000. Prieš metus popiežius Pranciškus padovanojo staigmeną: prieš prasidedant eitynėms iš Mačeratos į Loretą jis paskambino vietos vyskupui telefonu ir visiems dalyviams palinkėjo sėkmingų eitynių, juos palaimino. Popiežius šį gestą pakartojo ir šiemet, telefonu pasveikinęs maldininkus, ką tik dalyvavusius jo valstybės sekretoriaus Mačeratoje aukotose piligrimystės pradžios Mišiose. Pakalbėjęs su vyskupu, Šventasis Tėvas panorėjo pradrąsinti eitynių dalyvius, aptardamas šių metų eitynėms parinktą temą, „Dievas yra staigmenų Viešpats“.

Brangusis jaunime, sakė Pranciškus, tai tiesa, kad Dievas yra staigmenų Viešpats. Todėl nesibaiminkime svajoti teisingesnio pasaulio ir kelti klausimų, abejoti, gilintis. Jūs gerai žinote, kad tikėjimas nėra paveldas, kurį gauname iš kitų, tikėjimas nėra daiktas, kurį gali nusipirkti, o yra meilės atsakymas, kurį išreiškiame būdami laisvi, kurį kantriai kuriame kasdien, per pasisekimus ir nepasisekimus. Tik nebijokite pulti į Dievo glėbį; Dievas iš jūsų neprašo nieko, nebent, kad Jį palaimintumėt, Jį padaugintumėt, Jį sugražintumėt šimteriopai.

Neleiskite, kad jus nuviltų gyvenimo klajūnai ir bailiai, kurie tesiekia sudrumsti jūsų svajones, bando uždaryti savo tamsiu mentalitetu, neleisti pakelti sparnų vilties šviesoje. Prašau, nepasiduokite vidutiniškumui, tokiam kuris žemina, kuris viską paverčia pilkuma... Gyvenimas juk nėra pilkuma, gyvenimas yra tam, kad rungtumės vardan didžiųjų idealų, vardan didžiųjų tikslų.

Žinokite, kad negatyvumas yra užkrečiamas, bet teigiamumas irgi užkrečiamas. Beviltiškumas yra užkrečiamas, tačiau ir džiaugsmas užkrečiamas. Nesekite negatyvių žmonių, bet stenkitės savo aplinkoje skleisti šviesą ir viltį. Ir prisiminkite: viltis nenuvilia, niekuomet!

Su Dievu nepralaimima, tačiau be Jo viskas prarasta. Atverkite Jam savo širdis, pasitikėkite Juo ir jūsų akys išvys Jo kelią ir Jo nuostabius dalykus.

Šventasis Tėvas jaunimą paprašė už jį pasimelsti, nes jam to labai reikia ir, kadangi eitynės į Loreto Marijos šventovę vyko Sekminių išvakarėse, paprašė melstis ir už Sekminių dieną Vatikane jo sušauktą maldą už Šventąją Žemę su regiono kraštų prezidentais ir religijų atstovais. Palaiminęs eitynių Mačerata-Loreto dalyvius popiežius palinkėjo eiti ramybėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.