2014-06-10 15:14:29

Slová Svätého Otca na modlitbovom stretnutí s prezidentmi Palestíny a Izraela


V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbovom stretnutí za pokoj vo Svätej zemi a na Blízkom východe spolu s prezidentmi Izraela a Palestíny 8. júna 2014 vo Vatikáne:

„Páni prezidenti, Vaša Svätosť, bratia a sestry!

S veľkou radosťou vás zdravím a túžim vyjadriť vám ako aj váženým delegáciám, ktoré vás sprevádzajú, rovnaké srdečné prijatie, akého sa mi dostalo počas mojej nedávno zavŕšenej púte do Svätej zeme. Z hĺbky srdca vám ďakujem za prijatie môjho pozvania prísť sem, aby sme spoločne vzývali Boha o dar pokoja. Dúfam, že toto stretnutie bude cestou k hľadaniu toho, čo spája, na prekonanie toho, čo rozdeľuje.

A ďakujem Vašej Svätosti, ctenému bratovi Bartolomejovi, za to, že je tu so mnou kvôli prijatiu týchto významných hostí. Jeho účasť je veľkým darom, vzácnou podporou a svedectvom cesty, ktorou sa ako kresťania uberáme smerom k plnej jednote.

Vaša prítomnosť, páni prezidenti, je veľkým znakom bratstva, ktoré tvoríte ako synovia Abraháma, ako aj konkrétnym prejavom dôvery v Boha, Pána dejín, ktorý na nás dnes hľadí ako na tých, ktorí sú si navzájom bratmi, a túži nás viesť svojimi cestami.

Toto naše dnešné stretnutie na vyprosovanie pokoja vo Svätej zemi, na Blízkom východe a v celom svete, je sprevádzané modlitbou veľkého množstva osôb, patriacich k rôznym kultúram, krajinám, jazykom a náboženstvám: osôb, ktoré sa za toto stretnutie modlili a ktoré sú teraz s nami spojené v rovnakej prosbe. Je to stretnutie, ktoré odpovedá na vrúcnu túžbu tých, ktorí prahnú po pokoji a snívajú o svete, v ktorom by ľudia mohli žiť ako priatelia, a nie ako protivníci či nepriatelia.

Páni prezidenti, svet je dedičstvom, ktoré sme prijali od našich predkov: to je pravda. Ale je tiež pôžičkou vzhľadom na našich synov: synov, ktorí sú unavení a
zničení konfliktami a túžia dosiahnuť úsvit pokoja. Synov, ktorí nás žiadajú zboriť múry nepriateľstva a viesť cestu dialógu a pokoja, aby láska a priateľstvo zvíťazili.

Mnohí, až príliš mnohí z týchto synov padli nevinne za obeť vojny a násilia, ako rastliny vytrhnuté v plnom rozkvete. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby ich obeta nebola márna. Ich pamiatka nám vlieva odvahu k pokoju, silu vytrvať v dialógu za každú cenu, trpezlivosť utkávať deň čo deň stále pevnejšiu osnovu ohľaduplného a pokojného spolužitia, na Božiu slávu a pre dobro všetkých.

Na vytváranie pokoja treba odvahu, oveľa viac odvahy než na vedenie vojny. Chce to odvahu povedať „áno“ stretnutiu a „nie“ zrážke. „Áno“ dialógu a „nie“ násiliu, „áno“ rokovaniu a „nie“ agresivite, „áno“ rešpektovaniu dohôd a „nie“ provokáciám, „áno“ úprimnosti a „nie“ dvojtvárnosti. Toto všetko si vyžaduje odvahu a veľkú silu ducha.

História nás učí, že naše sily nestačia. Viac než raz sme už mali pokoj na dosah, ale Zlému sa v tom za pomoci rôznych prostriedkov podarilo zabrániť. Z tohto dôvodu sme tu, lebo vieme a veríme, že potrebujeme Božiu pomoc. Nezriekame sa našej zodpovednosti, ale vzývame Boha ako prejav najvyššej zodpovednosti voči nášmu svedomiu a voči nášmu ľudu. Počuli sme povolávajúci hlas a musíme odpovedať: je to povolanie k pretrhnutiu špirály nenávisti a násilia, k jej pretrhnutiu za pomoci jediného slova: „brat“. Ale k tomu, aby sme mohli vysloviť toto slovo, musíme všetci pozdvihnúť oči k Nebu a rozpoznať v sebe navzájom synov jedného Otca.

K nemu sa obraciam, v Duchu Ježiša Krista, prosiac o orodovanie Pannu Máriu, dcéru Svätej zeme a našu Matku.

Pane, Boh pokoja, vypočuj našu prosbu!

Mnohokrát a po mnohé roky sme sa pokúšali vyriešiť naše konflikty našimi silami a aj našimi zbraňami. Bolo tu mnoho chvíľ nevraživosti a temnoty, mnoho krvi bolo preliatej, bolo zničených mnoho životov, pochovaných mnoho nádejí... Ale naše úsilie vyšlo nazmar. Teraz, Pane, ty nám pomôž! Ty nám daruj pokoj, ty nás nauč pokoju, ty nás veď k pokoju. Otvor naše oči a naše srdcia a daruj nám odvahu povedať: „Nikdy viac vojnu!“. „Vojnou sa ruinuje všetko!“ Vlej do nás odvahu konať konkrétne gestá pre budovanie pokoja. Pane, Boh Abraháma a prorokov, Boh-Láska, ktorý si nás stvoril a voláš nás, aby sme žili ako bratia, daruj nám silu, aby sme boli každý deň tvorcami pokoja, daruj nám schopnosť dobrotivo hľadieť na všetkých bratov, ktorých stretáme na našej ceste. Urob nás pohotovými načúvať volaniu našich občanov, ktorí nás žiadajú premeniť naše zbrane na nástroje pokoja, naše strachy na dôveru a naše napätia na odpustenie. Udržuj v nás plameň nádeje, aby sme s trpezlivou vytrvalosťou napĺňali rozhodnutia, ktoré vzišli z dialógu a zmierenia, aby nakoniec zvíťazil pokoj. A nech zo srdca každého človeka zmiznú tieto slová: rozdelenie, nenávisť, vojna! Pane, odzbroj jazyk a ruky, obnov srdcia a mysle, aby slovo, ktoré vedie k nášmu stretnutiu bolo vždy slovo „brat“ a aby sa naším životným štýlom stalo: „shalom“, pokoj, „salam“! Amen.“

(Preklad: Zuzana Klimanová)All the contents on this site are copyrighted ©.