2014-06-09 16:02:51

Popiežiaus Pranciškaus homilija: ne tik galvoti apie krikščionybę, bet krikščioniškai gyventi (+video)


Pirmadienio Mišių Evangelijoje skambėjo evangelisto Mato užrašyti Kristaus kalno pamokslo palaiminimai. Jiems buvo skirta ir Mišių metu popiežiaus Pranciškaus sakyta homilija.

Palaiminti tie, kurie atleidžia, gailestingieji. Nes jus mes visi esame minia gavusiųjų atleidimą. Visiems mums buvo atleista. Dėl to palaimintas, kuris eina atleidimo keliu, - kalbėjo Popiežius. Palaiminti tyraširdžiai, kurių širdis paprasta, švari, be purvo; kurių širdis sugeba skaičiai mylėti. Palaiminti taikdariai. Kaip dažnai mes esame karų ar bent jau nesusipratimų kurstytojai. Aš išgristu apie kokį nors dalyką, paskui einu pas kitą žmogų ir jam viską perpasakoju gerokai išpūstą. Gandai ir apkalbos. Paskalas skleidžiantys žmonės nėra taikdariai, jie taikos priešai, jie nėra palaiminti.

Pakanka nedaugelio paprastų, bet konkrečių žodžių, nes krikščionybė yra konkreti religija: reikia ne galvoti apie krikščionybę, bet ją praktikuoti, krikščioniškai gyventi. Šiandien, - sakė Pranciškus, - jei turite truputį laiko, grįžę į namus paimkite į rankas Evangeliją, atsiverskite Evangelijos pagal Matą 5 skyrių ir pradžioje rasite šiuos palaiminimus; toliau, 25 skyriuje kalbama ir apie kitus palaiminimus. Tikrai gera juos perskaityti vieną kartą, du kartus, tris kartus, nes tai šventumo programa. Viešpats mums tesuteikia malonę suprasti šią jo žinią. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.