2014-06-09 12:30:18

Arkiv. Gintaras Grušas paskirtas Dvasininkijos kongregacijos nariu


Popiežius Pranciškus patvirtino pareigose 19 Dvasininkijos kongregacijos narių – 15 kardinolų ir 4 vyskupus bei paskyrė 3 naujus narius. Dvasininkijos kongregacijos nariais paskirti Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Berlyno arkivyskupas kard. Rainer Maria Woelki ir Florencijos arkivyskupas kard. Giuseppe Betori.

* * *

Dvasininkijos kongregacijos istorija siekia Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo laikus. Šešioliktajame amžiuje vykęs Susirinkimas labai daug dėmesio skyrė kunigams – kandidatų parinkimui ir formacijai, sielovados kokybei, moraliniams kunigų liudijimo aspektams. Kad Susirinkimo reformos būtų sėkmingai įdiegta visos Bažnyčios mastu, 1564 m. buvo įkurta Susirinkimo kongregacija, tai yra jo nutarimų įgyvenimo procesą kuruojanti Šventojo Sosto institucija. Tokiu pavadinimu ji veikė iki Vatikano II Susirinkimo. Dabartinį – Dvasininkijos kongregacijos vardą jai suteikė popiežius Paulius VI 1967 m.

Šiuo metu kongregacija rūpinasi iniciatyvomis, kurios skatintų kunigų gyvenimo šventumą, nuolatinę sielovadinę ir dvasinę formaciją. Prieš porą metų, popiežiaus Benedikto XVI sprendimu, šiai kongregacijai pavesta kuruoti visas pasaulyje veikiančias kunigų seminarijas, kurios anksčiau buvo Katalikiškojo ugdymo kongregacijos žinioje. Dvasininkijos kongregacija taip pat prižiūri vietinių Bažnyčių tvarkomus kai kuriuos administracinius klausimus, susijusius su bažnytine nuosavybe ir su kunigų išlaikymu. Šios kongregacijos žinioje yra taip pat dispensos, tai yra atleidimai nuo kunigo pareigų, suteikiami tais atvejais, kai kunigas atsisako vykdyti tarnystę.

Kongregacijos nariai renkasi į Vatikane periodiškai rengiamus plenarinius posėdžius, kuriuose aptariami kunigijos reikalai visame pasaulyje. Einamuosius reiklaus tvarko kongregacijos tarnybos Vatikane. Atleidimo nuo kunigystės prašymus sprendžia speciali kongregacijos viduje veikianti komisija. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.