2014-06-07 18:24:36

Popiežius apie sportininkų gyvenimo uždavinius: neužsižaisti gynyboje, pereiti į puolimą ir kartu su visais sužaisti Evangelijos žaidimą (+video)


Didžioji aikštė priešais Švento Petro baziliką šeštadienį dar sykį prisipildė popiežiaus audiencijos dalyviais iš visos Italijos. Penktadienį popiežius Pranciškus joje priėmė tūkstančius karabinierių; šeštadienio popietę Šventąjį Tėvą aplankė ir entuziastingai sveikino dešimtys tūkstančių sportininkų. Visų sporto šakų atstovai vyrai ir moterys, įskaitant vaikus ir paauglius bei sporto veteranus, Nacionalinio olimpinio komiteto bei pavienių sporto klubų vadovai ir sportininkai, susirinko Vatikane pažymėti Italijos Sporto Centro įkūrimo septyniasdešimtąsias metines.

Ši organizacija yra vos ne bažnytinė: buvo įkurta 1944 metais Italijos katalikų akcijos jaunimo skyriaus iniciatyva. Veiklos pirmąjį dešimtmetį Italijos Sporto Centras atšventė toje pačioje aikštėje su popiežiumi Pijumi XII 1955 metais. Paskutinis centro atstovų susitikimas Vatikane įvyko prieš dešimt metų kai juos priėmė šv. popiežius ir didelis sporto gerbėjas Jonas Paulius II.

Šventėje dalyvavę vaikai – audiencijoje buvo laukiama iš viso 100 000 žmonių – įteikė popiežiui Pranciškui Italijos Sporto Centro ir Nacionalinio olimpinio komiteto vėliavas. Centro vadovai pranešė popiežiui Pranciškui, kad jį išrinko savo kapitonu. Popiežius nuoširdžiai padėkojo ir, kalbėdamas jau kaip jų kapitonas, kvietė užimti vietą ne tik sporto žaidime, bet ir gyvenimo, siekiant gėrio Bažnyčioje ir visuomenėje, nesibaiminant, o veikiant drąsiai ir entuziastingai.

Romos vyskupas, pasitelkdamas sporto kalbą, karštai paragino „neužsižaisti gynyboje, o pereiti į puolimą“ ir „kartu su visais sužaisti Evangelijos žaidimą“. Šiame žaidime turi būti vietos visiems žaidėjams, ne tik patiems geriausiems: visi turi dalyvauti, tiek su savo privalumais, tiek su ribotumais, pirmumą suteikiant kaip tik nuskriaustiesiems taip, kaip darė Jėzus. Popiežius drąsino sportininkus tęsti savo socialinę veiklą su miestų paribių vaikais: atsinešdami žaidimui kamuolį jiems galite sužadinti viltį ir pasitikėjimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.