2014-06-07 13:40:48

Popiežiaus Pranciškaus žinia minint 70-ąsias sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje metines


Prancūzijoje minimos 70-osios sąjungininkų išsilaipinimo metin4s. Ta proga popiežius Pranciškus paskelbė žinią, kurioje vienijasi su minėjimo dalyviais - Paryžiaus arkivyskupu kardinolu André Vingt-Trois, bažnytinių bendruomenių nariais, kartu su jais melsdamasis už taiką. Žinią pasirašė kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius.

Tekste popiežius pamini daugybę kareivių, kurie paliko savo šalis, kad išsilaipintų Normandijos pajūryje, stotų į kovą prieš nacius išlaisvinant okupuotą Prancūziją; jis nepamiršta ir vokiečių karių, įtrauktų į šią dramą, kaip ir visos karo aukos. Šiandieninėms kartoms derėtų pilnai išreikšti dėkingumą visiems, kurie prisiėmė šį sunkų pasiaukojimą. Popiežius primena, kad dalijantis atmintimi, naujų kartų ugdyme diegiant pagarbą visiems žmonėms, sukurtiems pagal Dievo paveikslą, galima tikėtis geresnės ateities.

Šventasis Tėvas pabrėžia, kad tokie minėjimai kaip šis primena, jog mėginimai išstumti Dievą iš atskirų žmonių ir visuomenės gyvenimo sėja mirtį ir kančias. Europos tautos galėtų atrasti Kristaus evangelijoje savo istorijos šaknis ir įkvėpimo šaltinį, kuris paskatintų megzti broliškesnius ir tvirtesnius ryšius.

Baigdamas žinią popiežius patiki taikos kelią Šv. Kryžiaus Teresei Benediktai – Europos globėjai ir Švč. Mergelei Marijai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.