2014-06-07 17:04:46

Forum Prawosławno-Katolickie w Mińsku: Europa oddala się od chrześcijańskich korzeni


„W Chrystusie znajdujemy inspirujące i odnawiające źródło, które prowadzi nas dzisiaj do większego poczucia odpowiedzialności w Europie i na świecie”. Tak czytamy w przesłaniu końcowym 4. Europejskiego Forum Prawosławno-Katolickiego. Zorganizowane przez Radę Konferencji Biskupów Europy (CCEE) wspólnie z Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola, w porozumieniu z Kościołami prawosławnymi obecnymi na naszym kontynencie spotkanie zakończyło się wczoraj w Mińsku na Białorusi.

Jego tematem były „Religia i wielokulturowość, wyzwania dla Kościołów chrześcijańskich w Europie”. Temat wybrano – jak piszą uczestnicy Forum – „w odpowiedzi na prośby naszych wspólnot. Odczuwają one bowiem, że przemiany kulturowe i moralne, jakie zachodzą w Europie, są wyzwaniem ich dotyczącym”.

W ostatnim dwudziestoleciu „globalizacja, jak też sekularyzacja europejskiego prawodawstwa co do kwestii moralnych zrodziły pytania wymagające wspólnych odpowiedzi. Wzrasta nasze zaniepokojenie, bo widzimy, że proces oddalania się Europy od jej chrześcijańskich korzeni zdaje się ulegać przyśpieszeniu” – czytamy w przesłaniu końcowym 4. Europejskiego Forum Prawosławno-Katolickiego.

Pisząc o prawie do wolności religijnej podkreśla się tam, że „prawodawstwo promujące obojętność religijną, relatywizm czy synkretyzm, nawet pod hasłem tolerancji, spycha do sfery prywatnej to prawo, podstawowe dla godności osoby”. Natomiast dla Kościoła, przeciwnie, „popieranie wolności religijnej oznacza nawiązywanie dialogu ekumenicznego bez prozelityzmu czy fundamentalizmu ani też permisywizmu moralnego”. Dzisiejszy rozdźwięk „między chrześcijaństwem a dominującą mentalnością ma poważne konsekwencje dla przyszłości instytucji i życia w Europie” – stwierdzili katoliccy i prawosławni hierarchowie zebrani w stolicy Białorusi.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.