2014-06-06 16:42:15

Bruksela: COMECE ubolewa z powodu decyzji Komisji Europejskiej o odrzuceniu inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”


28 maja 2014 r. Komisja Europejska oficjalnie odrzuciła postulat prawny inicjatywy obywatelskiej „JEDEN Z NAS”. Decyzję uzasadniano brakiem potrzeby podnoszenia obecnych standardów etycznych w wydatkowaniu środków unijnych.

Oparta na argumentach etycznych, prawnych, ekonomicznych i naukowych inicjatywa „JEDEN Z NAS” wzywała do zaprzestania finansowania działalności Unii Europejskiej zakładającej niszczenie ludzkich embrionów, szczególnie w dziedzinie badań naukowych (przez wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z ludzkich zarodków) oraz w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju (przez bezpośrednie lub pośrednie finansowanie aborcji).

Komisja Europejska nie uwzględniła postulatu największej w historii UE grupy obywateli. Inicjatywa „JEDEN Z NAS” została poparta przez ok. 2 mln Europejczyków z różnych krajów Unii. Sekretariat COMECE wyraża ubolewanie z powodu decyzji o jej odrzucenie, tym bardziej, że inicjatywa obywatelska jest jednym z kluczowych instrumentów demokracji partycypacyjnej wprowadzonym w celu wypełnienia luki między prawodawcami a obywatelami, których reprezentują. Sekretariat COMECE ma nadzieję, że decyzja ta nie zniechęci społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie chrześcijan, do dalszego działania.

I. Nockiewicz, BrukselaAll the contents on this site are copyrighted ©.