2014-06-06 16:32:57

Šventosios Žemės ordinarai pakvietė melstis tuo pačiu metu kai Popiežius melsis už taiką Vatikane su Palestinos ir Izraelio prezidentais


Kremisano slėnio, vienos iš paskutinių žalių zonų prie pat Betliejaus, gyventojai kenčia gal nemažiau už kitus palestiniečius, kuriems gresia atskirtis nuo tiesioginės gyvenimo aplinkos dėl Izraelio statomos vadinamosios „saugumo užtvaros“. Vietinis katalikų kunigas iš Beit Jalos, Abuna Mario Cornioli, kiekviena penktadienį Kremisano slėnyje aukoja Mišias su kitais kunigais už Šventosios Žemės taiką su ypatinga intencija už Kremisano slėnio gyventojus, tiek krikščionis, tiek musulmonus, kuriems irgi gresia atskirtis dėl Izraelio planų nutiesti užtvarą būtent jų slėnyje, atskiriant valstiečius nuo jų dirbamų laukų ir vienuolius, pirmiausia saleziečius, nuo vienuolynų teritorijos. Mišios už taiką nuo 2011 metų aukojamos ir Rožiniai kalbami alyvmedžių, kuriuos žadama iškirsti, paunksmėje. Šį penktadienį Abuna Mario Cornioli pridėjo dar vieną Mišių intenciją: už tai, kad būtų išklausytos popiežiaus Pranciškaus, patriarcho Baltramiejaus I, Palestinos prezidento Mahmoudo Abbaso ir Izraelio prezidento Shimono Pereso maldos už taiką sekmadienį Vatikane vyksiančiame maldos susitikime. „Malda veiksmingai gelbsti ir yra geriausias būdas prašyti taikos ir teisingumo“, pažymėjo katalikiškai žinių agentūrai „Fides“ Šventosios Žemės kunigas.

Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėja paskelbė laišką tikintiesiems prašydama, kad visi melstųsi už taiką tuo pačiu metu kai Popiežius melsis už taiką Vatikane su Palestinos ir Izraelio prezidentais. Vyskupai ordinarai įsakmiai paprašė 19 val. dvi minutes tyliai melstis skambant varpams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.