2014-06-05 16:40:11

Szwajcaria: niewystarczająca ochrona ludzkiego życia budzi niepokój biskupów


„Społeczeństwo jest prawdziwie ludzkie, kiedy walcząc z cierpieniem i chorobami wykazuje zdolność do przyjęcia każdego człowieka z poszanowaniem jego godności, a także do zrobienia miejsca najmniejszym i najsłabszym z ludzi”. To jeden z kluczowych fragmentów dokumentu końcowego, wydanego po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Szwajcarii. Hierarchowie skoncentrowali się w nim na konieczności ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zaakcentowanie tego zagadnienia ma związek m.in. z przygotowywanym w tym kraju kontrowersyjnym projektem prawa w kwestii diagnostyki przedimplantacyjnej. Możliwości techniczne pozwalają bowiem na analizę poczętego metodą in vitro zarodka przed jego wszczepieniem do macicy matki i wykrycie u niego ewentualnych anomalii.

Biskupi jasno stwierdzają, że społeczeństwo nie stanie się lepszym dlatego, że pozwoli na selekcję tylko zarodków doskonałych, a w konsekwencji eliminację pozostałych. „Kościół zawsze będzie sprzeciwiał się doborowi, selekcji i eliminacji ludzi jako drodze postępu. Z zadowoleniem przyjmujemy jednak ukierunkowanie możliwości technicznych w stronę rozwiązań chroniących ludzkie życie we wszystkich jego fazach” – napisali biskupi.

Szwajcarscy hierarchowie apelują zatem, by „zachować i wzmacniać kulturę życia, odpowiadającą ludzkiej godności”. Zapowiedzieli też zorganizowanie specjalnej sesji Komisji Episkopatu ds. Bioetyki i Wydziału Teologii Moralnej i Etyki na Uniwersytecie we Fryburgu. Jej celem będzie upowszechnienie stanowiska Kościoła wobec daru życia i metod medycznych wspomagających prokreację,

lg/ rv, cesAll the contents on this site are copyrighted ©.