2014-06-05 14:01:50

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Bažnyčia yra laisva, tikintieji tenebūna sustingę (+video)


Ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas evangelisto Jono mums perduotą Kristaus Vyriausiojo kunigo maldą, o ypač šios dienos Evangelijoje girdėtus žodžius apie Jo mokinių vienybę, popiežius Pranciškus aiškino kaip Bažnyčia yra viena, bet kartu visiškai laivai joje gyvenama vadovaujantis įvairiomis charizmomis.

Pasak popiežiaus, kas Bažnyčią suvokia kaip griežtai vienodą ir kietą, iš tiesų neturi tos laisvės, kurią duoda Šventoji Dvasia. Jie painioja tai ką Jėzus skelbė Evangelijoje su savo doktrina, su savąja lygybės doktrina. Jėzus niekada nenorėjo, kad jo Bažnyčia būtų susitingusi. Kas Bažnyčioje yra kieti ir sustingę, tie nėra tikri Bažnyčios nariai. Jie sakosi esą krikščionys, sakosi esą katalikai, bet dėl savo kietos laikysenos jie toli nuo Bažnyčios.

Kitą grupę žmonių, neteisingai suvokiančių Bažnyčią, sudaro tie, kurie visada nori turėti ką nors savo, - tęsė Pranciškus. Tai tie, kurie nenori, kad viskas būtų taip kaip yra Bažnyčioje, jie visada mato alternatyvą. „Aš esu Bažnyčios narys, bet su šia savo idėja, su šia ideologija“. Šitaip jų priklausymas Bažnyčiai yra tik dalinis. Jie viena koja stovi už Bažnyčios ribų. Taip pat ir šitiems Bažnyčia nėra jų namai, nėra jiems sava. Jie tarsi tik laikinai išsinuomoja Bažnyčią. Tokios laikysenos būta nuo pat Evangelijos skelbimo laikų pradžios. Popiežius priminė gnostikus, kuriuos taip labai kritikuoja apaštalas Jonas. Ir šiandien neretai girdime sakant: „Taip, mes esame katalikai, tačiau su savomis idėjomis“. Jiems reikia alternatyvos. Jie nesitapatina su tuo ką skelbia Bažnyčia.

Ir galiausiai trečioji grupė. Tokių grupių tikriausiai surastume ir daugiau, bet pasitenkinkime trimis, - sakė Pranciškus. Trečioji grupė, tai tie, kurie sakosi esą krikščionys, bet nepritaria Bažnyčiai širdimi. Tai tie, kurie siekia savo naudos. Jie ateina į Bažnyčią, bet tik tam, kad siektų asmeninės naudos; jie Bažnyčioje užsiima savo verslu. Tai biznieriai, aferistai. Gerai juo pažįstame. Nuo pat pradžių tokių buvo. Popiežius priminė jau Apaštalų darbuose minimus burtininką Simoną arba Ananiją ir Sapfyrą. Šitie naudojosi Bažnyčia rūpindamiesi savo reikalais. Matėme tokių ne vieną mūsų parapijose ir vyskupijose, mūsų vienuolijose, tarp Bažnyčios geradarių. Jie didžiuojasi, kad aukoja Bažnyčiai, o iš tiesų užstalėje žiūri tik savo naudos. Jie nemano, kad Bažnyčia yra jų motina, ji nėra jiems sava.

Bažnyčia nėra sustingusi ar uždara. Bažnyčioje yra daug charizmų, yra daug žmonių su savitomis Šventosios Dvasios dovanomis, tačiau visi tarnauja bendram labui ir visi sudaro vieną, laisvą bendruomenę, - baigė homiliją Popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.