2014-06-05 16:38:27

Papież Franciszek spotkał się z duszpasterzami Cyganów


By stawić czoło wyzwaniom wynikającym z nowoczesnych form prześladowania, ucisku, a nawet niewoli, potrzebna jest nowa strategia duszpasterska. Franciszek mówił o tym podczas audiencji dla uczestników światowego spotkania poświęconego duszpasterstwu Cyganów. Dwudniowy kongres odbywa się w Watykanie pod hasłem: „Kościół i Cyganie: głosić Ewangelię na peryferiach”.

„Wśród przyczyn generujących we współczesnym społeczeństwie sytuacje ubóstwa pewnej części ludności, możemy wymienić brak struktur edukacyjnych do formacji kulturowej i zawodowej, trudny dostęp do opieki medycznej, dyskryminację na rynku pracy oraz niewystarczającą ilość mieszkań zapewniających godne warunki. Nawet jeśli te plagi tkanki społecznej uderzają we wszystkich, to najsłabsze grupy najłatwiej padają ofiarą nowych form niewolnictwa. Są to bowiem osoby najmniej chronione, które wpadają w pułapkę wykorzystywania, przymusowego żebractwa i różnych form przemocy. Cyganie są wśród najbardziej narażonych, szczególnie gdy brakuje pomocy na rzecz integracji i promocji osoby w różnych wymiarach życia obywatelskiego” – powiedział Papież.

Franciszek podkreślił, że Cyganie, na których często patrzy się z wrogością i podejrzliwie, potrzebują naszej większej solidarności. Szacuje się, że na całym świecie żyje ok. 36 mln Cyganów.
bz/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.