2014-06-04 16:34:23

Papież na audiencji ogólnej: pobożność ustanawia w nas głęboką relację z Bogiem


Przez dar pobożności Duch Święty zacieśnia naszą relację z Bogiem, ale też zmienia nasz stosunek do świata, uczy nas łagodności i miłości do bliźnich – mówił Papież na audiencji ogólnej w kolejnej katechezie o darach Duch Świętego. Dziś musiał ją rozpocząć od wyjaśnień czystko lingwistycznych.

W języku włoskim słowo pietà oznacza bowiem zarówno pobożność, jak i litość. Tymczasem dar Ducha Świętego z litością nie ma nic wspólnego. Jest to natomiast dar, który wskazuje na naszą przynależność do Boga i głęboką więź z Nim. Nadaje ona sens całemu życiu, pomaga wytrwać w najtrudniejszych i najbardziej burzliwych chwilach – powiedział Franciszek.

„Tej więzi z Panem nie należy rozumieć jako jakiegoś obowiązku czy czegoś narzuconego. Ta więź pochodzi z wnętrza człowieka. Chodzi tu o relację przeżywaną sercem. Jest to nasza przyjaźń z Bogiem, dana nam przez Jezusa; przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem, radością. Dlatego dar pobożności budzi w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbienie. Jest to w istocie motyw oraz najprawdziwsze znaczenie kultu i adoracji. Kiedy Duch Święty daje nam odczuć obecność Pana i całą Jego miłość do nas, rozgrzewa nasze serca i niemal spontanicznie prowadzi nas do modlitwy i świętowania. Pobożność jest zatem synonimem autentycznej postawy religijnej, dziecięcego zaufania Bogu, owej umiejętności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, która jest właściwa dla ludzi pokornego serca” – powiedział Papież.

Franciszek zastrzegł jednak, że pobożności nie można mylić z pietyzmem. Prawdziwa pobożność pomaga nam bowiem ogarniać miłością nie tylko Boga, ale też innych ludzi i widzieć w nich naszych braci.

„Niektórzy sądzą, że być pobożnym to zamknąć oczy, robić minę jak z obrazka, udawać świętego, niewiniątko... Ale to nie jest dar pobożności. Dzięki darowi pobożności potrafimy cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, płakać z tymi, którzy płaczą, być blisko tych, którzy są sami, doświadczają trwogi, pouczać tych, którzy błądzą, pocieszać strapionych, przyjmować i wspierać potrzebujących. Istnieje ścisła relacja między darem pobożności a łagodnością. Dar pobożności czyni nas łagodnymi, spokojnymi, cierpliwymi, sprawia, że trwamy w pokoju z Bogiem, służąc z łagodnością innym. Prośmy Pana, aby dar Jego Ducha pokonał w nas obawy i niepewności, a także niepokój i niecierpliwość, i uczynił z nas radosnych świadków Boga i Jego miłości” – powiedział Franciszek.

Wyjątkowo długie było tym razem słowo Papieża do Polaków. Już dzisiaj Franciszek zwrócił się bowiem do młodych, którzy – jak powiedział – zgromadzą się na Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnowić swoją przynależność do Chrystusa i do Kościoła.

„W tym roku pragniecie zgłębiać i przeżywać tajemnicę synostwa Bożego Jezusa, a – w Nim – tych wszystkich, którzy przez chrzest mają udział w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Chcecie zastanowić się nad tym, co znaczy być dzieckiem Boga i doświadczać Jego miłości. Pragniecie żyć tą miłością tak bardzo, aby świadczyć o niej wobec innych. Nasze dziecięctwo Boże to wierność, wdzięczność i uczestnictwo. Jest to wierność miłości Boga, który pierwszy nas umiłował, stworzył nas i oddał za nas swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Jest to wdzięczność za Jego ojcowskie miłosierdzie, radość, która otwiera oczy i serca na obecność, na dobro i piękno braci. Jest to uczestnictwo w miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym, która prowadzi nas do współprzeżywania radości i smutków, szczęścia i cierpienia, dostatku i niepowodzenia. Drodzy młodzi, miejcie odwagę! Odpowiadajcie z entuzjazmem na miłość Boga jako umiłowane dzieci; odpowiadajcie z ufnością, gdy powracacie do Ojca jako marnotrawni synowie. Cieszcie się zawsze z łaski dziecięctwa Bożego i nieście tę radość światu. Święty Jan Paweł II, który osiemnaście lat temu rozpoczął z wami Lednicką drogę, niech was prowadzi i wyprasza wszystkie łaski potrzebne, by wasze młode życie było pełne i szczodre. Zawierzam was opiece Panny Maryi i z serca wam błogosławię” – powiedział Papież.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.