2014-06-04 16:35:19

Mińsk: Forum Prawosławno-Katolickie na rzecz przeciwdziałania dechrystianizacji kontynentu


W Mińsku na Białorusi trwa 4. Europejskie Forum Prawosławno-Katolickie. Bierze w nim udział ponad 40 przedstawicieli obu Kościołów z 22 krajów. Episkopat Polski reprezentuje bp Krzysztof Nitkiewicz. Z patriarchatu moskiewskiego przyjechał metropolita Hilarion.

Tym razem temat obrad to: „Religia i wielokulturowość, wyzwania dla Kościołów chrześcijańskich w Europie”. Przedstawiciele obu wyznań zgodnie wskazują na problem zanikania chrześcijańskiej duszy Europy. Razem chcą też przeciwstawić się tej tendencji.

Gospodarz forum arcybiskup mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz zwraca uwagę na przykładną pod tym względem współpracę Kościoła i Cerkwi na Białorusi.

„Relacje między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną są bardzo dobre. Pomagamy jedni drugim, staramy się wspólnie odpowiadać na problemy, z którymi spotyka się społeczeństwo Białorusi. Mamy bardzo wiele wspólnych programów. Mam nadzieję, że to Forum przyczyni się do dalszego rozwoju stosunków między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną i oczywiście wniesie wkład w rozstrzygnięcie tych problemów, z którymi boryka się współczesna Europa, da jakieś recepty, w jaki sposób wyleczyć Europę z globalizacji zła, która dziś opanowuje nasz kontynent” – powiedział abp Kondrusiewicz.

ks. J. Martinowicz, MińskAll the contents on this site are copyrighted ©.