2014-06-03 09:47:53

Pápež povzbudil charizmatikov k jednote: Ste prúdom milosti


RealAudioMP3 Vatikán 2. júna - Prúd milosti v Cirkvi a pre Cirkev – takto zadefinoval pápež František hnutie Obnovy v Duchu Svätom v nedeľu 1. júna na 37. národnej konferencii hnutia: „Zrodili ste sa z vôle Ducha Svätého ako ‚prúd milosti v Cirkvi a pre Cirkev‘. Toto je vaša definícia: prúd milosti.“ Bolo to po prvýkrát v histórii, čo sa pápež zúčastnil na konferencii Obnovy v Duchu Svätom. Vo svojom príhovore Svätý Otec povzbudil prítomných, ktorí zaplnili rímsky Olympijský štadión, k novému misionárskemu nasadeniu a k posilneniu jednoty. Na záver všetkých pozval v roku 2017 do Vatikánu na celosvetovú oslavu veľkého jubilea charizmatického hnutia.

Spev a explózia potlesku včera vítali krátko po 17. hodine príchod pápeža, ktorý potom s celým štadiónom spieval so zdvihnutými rukami španielsku pieseň „Vive Jesús el Señor“. Olympijský štadión sa stal arénou viery a nádeje, v ktorej Duch Svätý zhromaždil ako vo večeradle pod šírym nebom 52-tisíc veriacich z 55 krajín, aby osvecoval ich mysle a ohrieval ich srdcia. Vrúcne a nadšené prijatie pápež František ocenil hneď v úvode svojho príhovoru:

„Drahí bratia a sestry! Veľmi vám ďakujem za prijatie. Istotne niekto dal vedieť organizátorom, že sa mi veľmi páči táto pieseň „Pán Ježiš žije“. Keď som po vysviacke slávieval v katedrále v Buenos Aires svätú omšu s charizmatickou obnovou, po niekoľkých sekundách adorácie v jazykoch sme spievali túto pieseň s veľkou radosťou a rozhodnosťou, ako ste ju hrali vy teraz tu. Ďakujem vám! Cítil som sa ako doma!“

Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia ešte pred príhovorom spontánne reagoval na niekoľko konkrétnych svedectiev zástupcov rôznych skupín, začlenených do hnutia. Kňazom kládol na srdce slovo „blízkosť“, blízkosť k Ježišovi Kristovi v modlitbe a adorácii a blízkosť k Božiemu ľudu, ktorý im je zverený. Mladých varoval pred „zostarnutím“, ktoré im hrozí, ak si svoju mladosť budú strážiť len pre seba ako v trezore. Taká mladosť neslúži na nič, povedal pápež František a vyzval mladých k odvahe správne riskovať. „Mladosť je na to, aby sa rozdala pre druhých, aby aj oni spoznali Pána. Nešetrite si vašu mladosť pre seba: Choďte vpred!“ Na adresu rodín vyslovil Svätý Otec modlitbu: „Pán nech požehnáva rodinu, nech ju posilňuje v tejto kríze, v ktorej ju chce diabol zničiť.“ Po svedectve mladej nevidiacej ženy, ktorá zastupovala mnohých telesne postihnutých a svedčila o ich radosti z viery, sa pápež poďakoval všetkým, ktorí prijali „pomazanie utrpenia“, a ktorí takto „napodobňujú Ježiša v ťažkej chvíli ukrižovania. A nakoniec na margo chorých a starých Svätý Otec pripomenul, že starenky a starčekovia „sú našou silou a našou múdrosťou“.

Dojímavým momentom bola nasledujúca modlitba pápeža za jednotlivé skupiny Cirkvi, v ktorej prosil o zoslanie „svätého opojenia Duchom“:
„Zošli na nás toto sväté opojenie Duchom, ktoré nám dáva hovoriť všetkými jazykmi, jazykmi lásky, byť vždy nablízku bratom a sestrám, ktorí nás potrebujú“.

Počas stretnutia, ktoré sa nieslo v radostnej, uvoľnenej a súčasne hlboko duchovnej atmosfére, Svätý Otec František s nádychom irónie na vlastnú adresu pripomenul, ako nazýval charizmatikov pred tým, než sa stal ich duchovným asistentom v Argentíne:

„Ako možno viete pretože správy sa šíria – v prvých rokoch charizmatickej obnovy v Buenos Aires som nemal veľmi v láske týchto charizmatikov. Hovorieval som o nich: ‚Vyzerajú ako nejaká škola samby‘. Neprijal som za svoj ich spôsob modlitby a to množstvo nových vecí, ktoré sa diali v Cirkvi. Potom som ich začal spoznávať a nakoniec som pochopil, aké dobro je charizmatická obnova pre Cirkev. A tento príbeh počnúcškolou samby‘ končí zvláštnym spôsobom: niekoľko mesiacov predtým, než som sa zúčastnil na konkláve, som bol menovaný biskupskou konferenciou za duchovného asistenta charizmatickej obnovy v Argentíne. Obnova v Duchu Svätom je veľká sila v službe ohlasovania evanjelia, v radosti Ducha Svätého. Dostali ste Ducha Svätého, ktorý vám dal objaviť Božiu lásku ku všetkým jeho deťom a lásku k Slovu. V prvých časoch sa hovorievalo, že vy charizmatici nosievate vždy so sebou Sväté písmo, Nový zákon. Robíte to tak aj dnes? [Dav: Áno!] - Nie som si tým taký istý! Ak nie, vráťte sa k tejto prvej láske, vždy nosievajte vo vrecku, v taške Božie slovo! A vždy si z neho kúsok prečítajte. Vždy s Božím slovom.“

Pápež pripomenul tri dokumenty, ktoré sú smernicami pre hnutie Obnovy v Duchu Svätom, tzv. „Dokumenty z Malines“ a o ďalšom smerovaní hnutia povedal: „Toto je vaša cesta: evanjelizácia, duchovný ekumenizmus, starostlivosť o chudobných a núdznych a prijímanie odstrkovaných. A toto všetko na základe adorácie! Základom obnovy je klaňanie sa Bohu!

V odpovedi na otázku, čo pápež očakáva od hnutia Obnovy v Duchu Svätom, na prvom mieste spomenul „obrátenie k Ježišovej láske, ktorá mení život a kresťana robí svedkom o Božej láske“. Medzi ďalšími očakávaniami Svätý Otec menoval delenie sa s ostatnými o krstnú milosť v Duchu Svätom, ohlasovanie živého Ježiša, ktorý miluje všetkých ľudí, svedectvo duchovného ekumenizmu, zjednotenie v láske, priblíženie sa k chudobným a núdznym, v ktorých sa dotýkajú Kristovho tela, a tiež jednotu v hnutí Obnovy, pretože jednota je z Ducha, rozdelenie od Zlého. Výzvu k jednote zopakoval záverečným pozvaním, potvrdeným mohutným aplauzom:
Očakávam všetkých vás, charizmatikov z celého sveta, pri slávení vášho veľkého jubilea na Turíce 2017 spolu s pápežom na Námestí sv. Petra!“

Program národného zhromaždenia hnutia Obnovy v Duchu Svätom, venovaný téme „Obráťte sa! Verte! Prijmite Ducha Svätého! - Za Cirkev, ktorá je v misii“, sa uzavrel svojím druhým dňom v pondelok 2. júna. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.