2014-06-02 16:01:57

Popiežius kviečia charizminį judėjimą vienybei: „Esate malonės srovė Bažnyčioje ir Bažnyčiai“(+video)


Nauja misionierystė, sustiprinta vienybėje: „Esate malonės srovė Bažnyčioje ir Bažnyčiai“, - sakė Šventasis Tėvas charizminio katalikų Atsinaujinimo Šv. Dvasioje judėjimo nariams, iš 55 šalių susirinkusiems į Romoje vykusį 37-ąjį susitikimą.

Nuaidėjo plojimų ir pritarimo šūksnių jūra, į Romos Olimpinį stadioną atvykus popiežiui Pranciškui, kuris vėliau iškėlęs rankas kartu su visu stadionu ispaniškai sugiedojo „vive Jesus el Senor“. Stadionas tapo tikėjimo ir vilties arena, tarsi Aukštutinis kambarys po atviru dangumi pripildyta Šventosios Dvasios dvelksmo, kurios šaukėsi asamblėja ir kuri nušvietė 52 000 žmonių mintis bei sušildė širdis. Siekti Atsinaujinimo vienybės, nepersistengti organizuojant – leisti veikti Dievui, „nebūti Malonės kontrolieriais, Šventosios Dvasios muitine“, – taip linkėjo Šventasis Tėvas charizminio judėjimo nariams.

„Jūsų kelias tebūna evangelizacija, dvasinis ekumenizmas, rūpestis vargšais ir stokojančiais, atstumtųjų priėmimas. Visa tai vykdykite remdamiesi adoracija! Atsinaujinimo pagrindas – tai Dievo garbinimas! Siekite vienybės atsinaujinime, - tęsė popiežius, - nes vienybė kyla iš Šventosios Dvasios ir gimsta iš Trejybės vienybės. Iš kur kyla pasidalijimai? Iš velnio. Prašau, bėkite nuo vidinių nesutarimų! Tarp jūsų jų tenebūna!".

Popiežius su ironija prisiminė, kaip iš pradžių, prieš tapdamas charizmatikų dvasiniu asistentu Argentinoje, juos apibūdino kaip „sambos mokyklą“. Toliau popiežius kalbėjo, kad „charizminis atsinaujinimas tai stipri jėga Evangelijos skelbimo tarnystei, su Šventosios Dvasios džiaugsmu. Gavote Šventąją Dvasią, kuri jums padėjo atrasti Dievo meilę visiems savo vaikams ir meilę Žodžiui“. Šventasis Tėvas ne kartą paklausė susirinkusių, ar charizmatikai ir šiandien visur su savimi nešiojasi Bibliją: „Tai darote ir šiandien?“ Tikintieji atsiliepė: „Taip“. „Nesu tuo toks tikras?“, sakė popiežius, pridurdamas: „Jei ne, grįžkite prie šios pirmosios meilės, visuomet rankinėje, krepšyje nešiotis Dievo Žodį! Ir paskaityti pastraipėlę. Visuomet būti su Dievo Žodžiu!“

Kalbėdamas su kunigų, jaunimo, šeimų, ligonių atstovais popiežius pastebėjo, kad tarp jų nėra vyresnio amžiaus žmonių, nors jie „yra mūsų išmintis, Bažnyčios išmintis, mūsų tikėjimo užtikrinimas“. Kreipdamasis į šeimų atstovus, popiežius sakė, jog šeima yra namų Bažnyčia, linkėdamas, kad „Viešpats laimintų šeimą, padarytų ją stiprią šios krizės metu, kai velnias nori ją sugriauti“. Kunigus jis pakvietė „būti arti Jėzaus ir arti žmonių“. Kalbėdamas su vienu jaunuoliu, popiežius nurodė kelią jaunimui – jaunimas turi rizikuoti, rizikuoti su viltimi, dalintis, kad kiti pažintų Viešpatį: „Netausokite savo jaunystės sau: eikite į priekį!"

Jaudinanti susitikimo maldos akimirka, kai popiežius Pranciškus kalbėjo apie „šventą girtumą“ , kuris leidžia prabilti meilės kalba valdžios egoizmų akivaizdoje. Pabaigoje popiežius dar kartą paragino visus vienytis, pakviesdamas 2017 metais viso pasaulio charizmatikus švęsti su popiežiumi didįjį Sekminių jubiliejų Šv. Petro aikštėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.