2014-06-02 19:37:51

Mińsk: 4. Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne


W Mińsku na Białorusi rozpoczęło się 4. Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne. Uczestniczy w nim po 12 przedstawiciel obu Kościołów. Obrady potrwają do piątku, odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Temat tegorocznego forum to: „Religia i różnorodność kulturowa: wyzwania dla Kościołów Chrześcijańskich w Europie”.

Ze strony katolickiej współprzewodniczącym Forum jest kard. Peter Erdő. W jego przekonaniu rzeczywistość kulturowa Europy pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest wrogiem różnorodności kulturowej, wręcz przeciwnie sprzyja rozwojowi różnych tożsamości. Trzeba jednak zabiegać, by ta różnorodność została dziś uszanowana. Prymas Węgier przyznaje, że na Forum będzie też mowa o sytuacji na sąsiedniej Ukrainie.

„Spotkanie nie ma oczywiście charakteru politycznego – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Erdő. – Jako chrześcijanie modlimy się jednak o pokój i o to, by godność wszystkich została uszanowana. Również aktualna sytuacja na Ukrainie pokazuje, jak ważne jest umieć żyć razem pomimo różnic. Na naszym kontynencie jest tak dużo kultur, wiele różnych tożsamości. Trzeba to uszanować i starać się o pojednanie tych różnych tożsamości. O to się modlimy”.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.