2014-06-01 17:11:46

Franciszek o świadectwie miłosierdzia i roli mediów w społeczeństwie


Franciszek przypomniał ogromne świadectwo miłosierdzia matki Speranzy, która wczoraj w Collevalenza w środkowych Włoszech została wyniesiona do chwały ołtarzy. Papież modlił się, by świadectwo nowej błogosławione pomogło Kościołowi głosić wszędzie, poprzez konkretne codzienne gesty, nieskończone miłosierdzie Ojca do każdego człowieka. Franciszek zachęcił też wiernych zebranych na modlitwie maryjnej na Placu św. Piotra, by uczcili błogosławioną matkę Speranzę oklaskami.

Nawiązując do obchodzonego przez Kościół w niektórych krajach Dnia Środków Społecznego Przekazu, Franciszek wyraził pragnienie, aby media sprzyjały poczuciu jedności rodziny ludzkiej, solidarności oraz zaangażowaniu na rzecz godnego życia wszystkich. „Módlmy się, aby komunikowanie w każdej swej formie było naprawdę na służbie spotkania między ludźmi, wspólnotami, narodami; spotkania opartego na wzajemnym szacunku i słuchaniu” – zachęcał Papież. Dzień Środków Społecznego Przekazu przebiega dziś pod hasłem: „Komunikacja na służbie kultury spotkania”.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.