2014-05-31 16:57:17

Caritas Internationalis direktorius: turime būdų veikti prieš karą Sirijoje


Gegužės 30 dieną Romoje susitiko katalikiškos humanitarinės organizacijos, kurios dirba Sirijoje ir aplinkinėse šalyse, padėdamos pilietinio karo aukoms. Manoma, kad vien žuvusių skaičius jau perkopė 165 000, o keli milijonai sirų tapo pabėgėliais, šalies viduje ar išorėje. Popiežius Pranciškus prašė minėtų organizacijų tęsti savo darbą, priešinantis abejingumo ligai. Katalikų humanitarinės organizacijos jau skyrė dešimtis milijonų eurų krizei Sirijoje, tai nemaži pinigai, bet visai nedaug, lyginant su poreikiais.

Apie Sirijos tikrovę pasakoja Caritas Internationlis generalinis sekretorius Michel Roy, atsakęs į katalikiškos žinių agentūros „Zenit“ klausimus.

Jis visiškai pritarė popiežiaus pastabai, jog svarbu nepamiršti šio konflikto, nesusitaikyti su juo, tarsi jis būtų normali tikrovė. Karas tęsiasi jau trejus metus ir žiniasklaida kalba apie jį vis mažiau. Per tą laiką Sirija kasdien vis labiau siaubiama, kasdien iš jos stengiasi išvykti tūkstančiai žmonių. Daugiau nei pusė medicinos ir švietimo institucijų pastatų yra paprasčiausiai sugriauti. Vaikai nebelanko mokyklos.

Kalbant apie karą Sirijoje, pabrėžė Caritas Internationalis vadovas, svarbu dirbti ne vien su jo pasekmėmis, bet ir su priežastimis. Reikia dirbti, kad šis karas sustotų, būtų nutrauktas. Kitaip jis lems vis didesnį skaičių nukentėjusių, kuriems neįmanoma visiems padėti su dabartiniais resursais. Reikia, pavyzdžiui, trukdyti ginklų pardavimą kariaujančioms pusėms. Šiuo metu tos pačios valstybės, kurių vadovai kalba apie būtinybę konfliktą spręsti taikiai, parduoda ginklus kariaujančioms pusėms. Čia yra svarbi viešoji nuomonė, kuri gali paspausti vyriausybes, kad šios realiais veiksmais padėtų spręsti kasdienę Sirijos dramą.

Pasak Michel Roy, nors konfliktas Sirijoje vadinamas pilietiniu, tačiau šalis tapo tarsi kitų valstybių kautynių lauku. Susirėmimai, priminė jis, prasidėjo manifestacijomis dėl daugiau politinių ir socialinių laisvių, kurias dešimtmečiais varžė valdantysis Sirijos režimas. Tačiau po to atvyko islamistų fundamentalistų kovotojai, apginkluoti tokių valstybių kaip Saudo Arabija ir Kataras, protestai degradavo iki nuogos ir žiaurios prievartos. Šiuo metu yra daug grupių, kurios siekia skirtingų tikslų ir kaunasi viena su kita. Visos jos sulaukia paramos iš šono. Vieni stengiasi įtvirtinti musulmonų sunitų pranašumą prieš musulmonus šiitus, kiti atvirkščiai. Vieni kaunasi vardan daugiau laisvių, o režimo pajėgos stengiasi išlaikyti ankstesnę padėtį. Taip pat Izraelyje yra manančių, kad jiems naudinga silpna, nusiaubta Sirija. Visa tai regint yra aišku, kad taika Sirijoje gali būti pasiekta tik tada, kai joje savo tikslų siekiančios valstybės nustos remti kovotojų grupes.

Nors kartais gali nusvirti rankos, nereikia pasiduoti, pakartojo Caritas Internationalis sekretorius. Turime būdų veikti: melstis, nepamiršti, konkrečiai padėti pabėgėliams ir sušelpti jiems padedančias organizacijas, kreiptis į savo šalių politikus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.