2014-05-31 14:59:54

Popiežius Pranciškus. Krikščioniškasis džiaugsmas yra džiaugsmas viltyje: tai ramybė! (+video)


Popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukojo šv. Mišias savo namų koplyčioje ir homilijoje kalbėjo apie krikščioniškąjį džiaugsmą.Šv. Paulius buvo labai drąsus, tačiau atrodo, jog kartais baimindavosi, sakė popiežius Pranciškus komentuodamas Mišių skaitinius.

Prisiminkime ir mes šią tiesą: ne visas krikščioniškas gyvenimas yra šventė. Ne visas! Verkiame, dažnai verkiame: užklupus ligai, iškilus bėdai šeimoje dėl sūnaus, dukros, žmonos, vyro, kai pasibaigus mėnesiui pamatai, kad nepakanka atlyginimo galams sudurstyti, o namuose sergantis vaikas, kai matai, kad negali padengti namo skolos ir esi priverstas išsikelti... yra daug problemų, mes jų turime daug. Tačiau Jėzus sako: „nenusiminkite“; Taip, būsite nusiminę, verksite ir žmonės džiūgaus, tie, kurie yra tau priešiški.

Yra ir kitoks nusiminimas, tęsė popiežius Pranciškus: Tai nusiminimas, kurį patiriame visi, kai pasukame keliu, kuris nėra geras. Tarkime paprastai: kai einame nusipirkti laimę, džiaugsmą, pasaulio džiaugsmą, nuodėmės džiaugsmą; paskui mumyse atsiveria tuštuma, nusiminimas. Tai blogo džiaugsmo nusiminimas. Tačiau krikščioniškas džiaugsmas yra džiaugsmas viltyje, kuri prasiskleidžia.

Mes jo tačiau nepastebime išbandymo metu. Tai džiaugsmas, kurį nuskaidrina išbandymai, įskaitant kasdienius išbandymus: „jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“. Tačiau nėra lengva aplankomam ligoniui ar ligonei, kuris daug kenčia, pasakyti: „drąsos!, drąsos! Rytoj tu jau džiūgausi!“. Ne, to negalima sakyti. Turime leisti tai pajusti taip, kaip darė Jėzus. Taip pat mes, kai užklumpa tamsa, kai nebematome nieko: „Žinau, Viešpatie, jog šis liūdesys pavirs džiaugsmu. Nežinau kaip, tačiau žinau, kad įvyks!“. Tai pasitikėjimo Viešpačiu išpažinimas, tikėjimo išpažinimas.

Norėdami geriau suprasti liūdesį, kuris pavirsta džiaugsmu, tęsė popiežius, Jėzus pasitelkė gimdyvės pavyzdį: tai tiesa, jog gimdydama moteris būna prislėgta, bet paskui, kai naujagimis jau jos rankose, ji kančią užmiršta. Tai, kas lieka yra Jėzaus džiaugsmas, nuskaidrintas džiaugsmas. Tai džiaugsmas kuris išlieka. Tasai džiaugsmas tam tikrais gyvenimo momentais yra paslėptas, yra nejaučiamas nesmagiais gyvenimo momentais, tačiau apsireiškia vėliau: tai džiaugsmas viltyje. Tad nūdienos Bažnyčios žinia yra tokia: nenusivilkite!

Reikia būti drąsiems kančioje ir prisiminti, kad paskui ateina Viešpats, užeina džiaugsmas, po tamsos prašvinta saulė. Viešpats visiems mums tesuteikia šį džiaugsmą viltyje. Ir ženklas, kad turime šį džiaugsmą viltyje yra ramybė. Kiek daug ligonių, kurie priartėjo prie gyvenimo pabaigos, turi šią ramybę širdyse. Tai džiaugsmo sėkla, tai džiaugsmas viltyje, ramybė. Ar tavo širdis rami tamsiais momentais, sunkumų valandomis, persekiojimo metu, kai visi džiūgauja dėl tavo nesėkmės? Ar džiaugiesi ramybe? Jei esi ramus, tavyje yra sėkla to džiaugsmo, kuris ateis paskui. Viešpats tepadeda mums suprasti šiuos dalykus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.