2014-05-29 16:00:06

Europos komisija atmetė piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“


Trečiadienį, gegužės 28 d., Europos Komisija pranešė, jog nebus duodama tolimesnė eiga piliečių iniciatyvai „Vienas iš mūsų“, kuria buvo siekiama visos Europos Sąjungos mastu atsisakyti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių naudojimo ir tyrimų, implikuojančių embrionų naikinimą, finansavimo. Iniciatyvos organizatoriai visose Europos Sąjungos šalyse surinko 1 700 tūkstančių jai pritariančių piliečių parašų. Balandžio pradžioje iniciatyva buvo pristatyta Europos Komisijai ir Parlamentui. Buvo laukiama, kad prasidės įprastinė eiga, taikoma priimant naujas teisines normas. Vis dėlto Komisija iniciatyvą „Vienas iš mūsų“ atmetė. Eurokomisarė Maire Geoghegan-Quin, atsakinga už tyrimus, inovacijas ir mokslą, paaiškino, kad žmogaus embrionų naudojimas neprieštarauja teisėms normoms, tyrimai vykdomi laikantis griežtų bioetikos normų ir kad apskritai tokie tyrimai reikalingi medicinos pažangai. Be to visos tyrimų finansavimo programos 2014-2020 metų laikotarpiui jau yra suderintos su šalimis narėmis ir patvirtintos.

Su sprendimu ir tokiu paaiškinimu nesutinka iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ iniciatoriai. Jie komisijos sprendimą atmestini iniciatyvą ketina apskųsti Europos Sąjungos teisingumo teismui Liuksemburge. Pasak iniciatorių, Europos Komisija turėjo šiai iniciatyvai duoti eigą kaip visiems naujų įstatymų pasiūlymams, tai yra perduoti svarstyti Europos Sąjungos tarybai ir parlamentui. Sprendimu atmesti iniciatyvą, Komisija nusižengė Lisabonos sutartyje 2007 m. įvestai normai, pasak kurios ir piliečiai gali siūlyti naujus įstatymus. Naudodamiesi šia priemone vienas milijonas Europos Sąjungos piliečių, gyvenančių mažiausiai ketvirtadalyje valstybių narių, gali paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą dėl naujų teisės aktų. Šiuo atveju tai ir buvo padaryta. Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ iniciatorius nustebino taip pat tai, kad jų iniciatyva atmesta tuoj pat po Europos Parlamento rinkimų, prieš naujos Europos Komisijos sudarymą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.