2014-05-28 16:19:57

Popiežius Pranciškus: Visur ugdyti darbininkų orumą


Popiežius Pranciškus pasveikino Tarptautinę Darbo Organizaciją (TDO). Šventasis Sostas džiaugiasi TDO pastangomis palaikyti žmogaus darbo orumą socialinės ir ekonominės plėtros kontekste, vyriausybių, darbininkų ir darbdavių diskusijų ir bendradarbiavimo skatinimu. Tokios pastangos tarnauja žmonijos šeimos bendram gėriui ir ugdo darbininkų orumą visur, pažymėjo popiežius žinioje TDO Generaliniam direktoriui Guy Ryderiui 103-osios TDO konferencijos proga. Konferencija vyksta nuo trečiadienio iki birželio 12 dienos Ženevoje.

Pasak popiežiaus, PDO konferencija vyksta kritišku socialinės ir ekonominės istorijos momentu, keliančiu uždavinių visam pasauliui: nedarbas tragiškai plečia skurdo ribas, masinė žmonių migracija kelia rūpestį jau vien dėl didžiulio kiekio vyrų ir moterų, priverstų keliauti, kad susirastų darbą toli nuo savo gimtųjų namų.

Migrantai tikisi geresnės ateities, tačiau dažnai susiduria su nepasitikėjimu ir atmetimu, jei ne tragedijomis ir nelaimėmis. Sudėjusiems dideles aukas vyrams ir moterims dažnai nepasiseka susirasti oraus darbo ir jie papuola į tam tikro „globalizuoto abejingumo“ spąstus. Tokia padėtis veda į dar didesnį pavojų - į prekybos žmonėmis, priverstinio darbo ir vergystės košmarą. Nepriimtina, pažymėjo popiežius Pranciškus, kad mūsų pasaulyje vergiškas darbas tapo bendru pinigu. Tai negali tęstis! Prekyba žmonėmis yra rykštė ir nusikaltimas prieš visą žmoniją. Jau laikas suvienyti jėgas ir dirbti kartu, kad išlaisvintume visas prekybos žmonėmis aukas ir išrautume su šaknimis nusikaltimą, kuris liečia visus mus, nuo pavienių šeimų iki pasaulio bendruomenės.

Pats laikas sutvirtinti esamas bendradarbiavimo formas ir kurti naujus būdus solidarumui plėsti. Reikia iš naujo pabrėžti kiekvieno asmens orumą, ryžtingiau taikyti tarptautinius darbo standartus, taip planuoti vystymą, kad žmogaus asmuo būtų pagrindinis veikėjas ir pagrindinis jo rezultatų gavėjas, persvarstyti tarptautinių korporacijų atsakomybę šalyse, kuriose jos veikia, įskaitant pelno ir investicijų valdymą, reikia skatinti vyriausybes palengvinti migrantų judėjimą, tokiu būdu eliminuojant prekybą žmonėmis ir pavojingas keliavimo sąlygas. Veiksmingam bendradarbiavimui šiose srityse labai padės būsimų darnaus vystymosi tikslų apibrėžimas, pridūrė popiežius Pranciškus.

Brangūs draugai, pažymėjo popiežius, katalikų Bažnyčios socialinis mokymas palaiko PDO iniciatyvas ugdyti žmogaus asmens orumą ir žmogaus darbo kilnumą. Drąsindamas organizacijos pastangas Popiežius prašė Dievą laiminti visa ką organizacija daro gindama ir ugdydama darbo orumą visos žmonijos šeimos gerovei. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.