2014-05-27 12:20:40

Baigėsi Popiežiaus kelionė. Spaudos konferencija lėktuve


Pirmadienio vėlų vakarą baigėsi popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Kai iš oro uosto Popiežius grįžo į Šv. Mortos namus, buvo jau arti vidurnakčio. Pirmadienį iš pat ryto popiežius Pranciškus nuskubėjo į Romos Didžiąją Marijos baziliką padėkoti Dievo Motinai už sėkmingą kelionę į Šventąją Žemę.

Skrendant iš Tel Avivo į Romą lėktuve įvyko įprastinė spaudos konferencija, kurios metu Pranciškus atsakė į keletą kartu juo skridusių žurnalistų klausimų apie pačią kelionę ir apie Bažnyčios gyvenimą.Visų pirma buvo kalbama apie Izraelio ir Palestinos prezidentų pakvietimą į Vatikaną kartu melstis už taiką. Popiežius pabrėžė, kad šio susitikimo tikslas ne kokios nors derybos, bet malda. Ir aš su jais melsiuos, - sakė Popiežius, - kad šie du vadovai, dvi vyriausybės, turėtų drąsos siekti taikos. Tai vienintelis įmanomas kelias.

Popiežius papasakojo apie privačius pokalbius su patriarchu Baltramiejumi. Kalbėjomės apie vienybę, visų pirmą apie tą vienybę, kuri įmanoma einant pirmyn tuo pačiu keliu, apie bendro keliavimo vienybę, nes kaip jau prieš penkis dešimtmečius sakė Atenagoras Pauliui VI, vienybės neįmanoma sukurti teologų kongresuose. Su patriarchu Baltramiejumi Jeruzalėje kalbėta ir apie vieną labai konkretų dalyką – visiems bendrą Velykų datą. Nes iš tiesų juokinga kai krikščionys kalba: „Kada tavo Kristus keliasi iš numirusių?“. „Ateinančią savaitę“. „O manasis jau prisikėlė prieš savaitę“ . Bendra Velykų data būtų vienybės ženklas, - sakė Popiežius.

Į klausimą apie kunigų lytinius nusikaltimus prieš vaikus, Pranciškus atsakė, kad tokiems nusikaltimams nėra ir nebus jokios tolerancijos. Jei kunigas, pašauktas vesti vaikus šventumo keliu, juo išduoda ir išnaudoja, toks kunigas išduoda Kristaus Kūną. Toks elgesys tai tarsi „juodosios mišios“. Popiežius taip pat pranešė apie būsimą susitikimą su tokių nusikaltimų aukomis. Jis įvyks ateinančią savaitė Šv. Mortos namuose.

Klausimas apie Kurijos reformą, Popiežius atsakė, kad ji sėkmingai vyksta, stengiamasi padaryti lengvesnę jos struktūrą sujungiant kai kurias dikasterijas. Svarbu gerai sutvarkyti ekonominius reikalus. Tam bus skirti liepą ir rugsėjį numatyti susitikimai su patarėjais. Mes suprantame, o ir pats Jėzus įspėjo, kad nebus įmanoma išvengti visų papiktinimų, nes visi esame nusidėjėliai, tačiau turime stengtis, kad būtų kuo mažiau nesklandumų, kad ekonominiai reikalai būtų tvarkomi sąžiningai ir skaidriai. Jau Bažnyčios tėvai sakydavo „Ecclesia semper reformanda“, kad Bažnyčią reikia nuolat reformuoti.

Kalbėdamas apie būsimą Vyskupų Sinodą, skirtą šeimų sielovadai, Pranciškus sakė, kad jam truputi skaudu, kad kai kurie žmonės, taip pat ir Bažnyčios viduje, viską redukuoja iki kazuistikos, iki vien klausimo leisti ar neleisti išsiskyrusiems priimti Komuniją. Kaip jau ne kartą yra pabrėžęs Benediktas XVI, reikia atidžiau išnagrinėti santuokos negaliojimo pripažinimo procedūras ir geriau paaiškinti, kad išsiskyrusieji nėra savaime ekskomunikuoti, nes, deja, dažnai su jais elgiamasi taip tarsi jie būtų ekskomunikuoti.

Į klausimą apie kunigų celibatą, Popiežius atsakė, kad celibatas tai gerbtina gyvenimo taisyklė, tai dovana Bažnyčiai, tačiau tai ne dogma, dėl to durys lieka atdaros, nes juk katalikiškose Rytų Bažnyčiose yra susituokusių kunigų.

Šventojo Tėvo buvo taip pat klausiama ar jis, jei kada nors ateity nesugebėtų vykdyti savo misijos, atsistatydintų kaip Benediktas XVI? Į tai Pranciškus atsakė: „Aš darysiu taip, kaip Viešpats man lieps daryti. Melsiuos, stengsiuos vykdyti Dievo valią. Benediktas XVI jau neturėjo jėgų ir sąžiningai, kaip tikintis nuolankus žmogus, priėmė tą sprendimą. Prieš septyniasdešimt metų beveik nebuvo vyskupų emeritų. Ar bus popiežių emeritų? Žiūrėkime į Benediktą XVI kaip į instituciją. Jis atvėrė duris popiežiams emeritams. Durys dabar atdaros, o ar bus ir kitų popiežių emeritų, tik Dievas žino. Aš manau, kad jei Romos vyskupas jaučia, kad jėgos apleidžia, jis turi kelti sau tą patį klausimą, kurį kėlė popiežius Benediktas“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.