2014-05-26 17:06:37

Popiežius susitiko su katalikų dvasininkais: „Jėzaus draugystė drąsina toliau su pasitikėjimu jį sekti, nepaisant mūsų suklydimų“ (+video)


Pirmadienį po pietų popiežius aplankė patriarchą Baltramiejų jo rezidencijoje. Tai jau ketvirtasis popiežiaus ir patriarcho susitikimas šio vizito metu. Aplankęs patriarchą, Šv. Petro įpėdinis susitiko su asmenimis, gavusiais ypatingą misiją savo pašaukimo dėka – kunigais, vienuoliais, vienuolėmis, seminaristais. Susitikimas vyko Getsemanės bažnyčioje, pastatytoje toje vietoje, kur Jėzus ištarė savo „taip“ Tėvo meilės valiai.

„Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į Alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai (Lk 22, 39). Jėzus jautė poreikį melstis ir būti su mokiniais, kurie jį sekė ir dalijosi su juo jo misija, - kreipdamasis į susirinkusius, sakė popiežius. Tačiau Getsemanėje sekimas tapo sunkus ir miglotas; čia padvelkia abejone, nuovargiu, baime. Negailestingoje Jėzaus kančios istorijoje mokiniai Mokytojo atžvilgiu elgiasi skirtingai: prisiartina, atsitolina, dvejoja, - kalbėjo popiežius, paragindamas susirinkusius paklausti savęs: koks aš esu – mano Viešpaties, kuris kenčia, akivaizdoje? Ar kaip tie, kurie užmiega ir nesimeldžia, tačiau užsimerkia, norėdami pabėgti nuo tikrovės? Ar kaip tie, kurie pabėgo iš baimės? Gal ir aš pilnas dviveidiškumo, apgaulės, kaip tas, kuris pardavė Jėzų už trisdešimt monetų, tas, kuris vadintas draugu, išdavė Jėzų? Ar atpažįstu save tarp tų, kurie pasidavė silpnumui ir jo išsigynė, kaip Petras?

O gal esu panašus į tuos, kurie tvarkė savo gyvenimą be Jo, kaip du Emauso mokiniai, neišmanėliai, turintys nerangias širdis, kad patikėtų pranašų žodžiais (Plg. Lk 24, 25)?

O gal atrandu save tarp likusių ištikimais iki galo, kaip Mergelė Marija ir apaštalas Jonas? Motinos ir mylimo mokinio meilė juos ragina likti kryžiaus papėdėje, iki galo dalintis Jėzaus skausmu, kalbėjo popiežius, padrąsindamas juos: „Jėzaus draugystė, ištikimybė ir gailestingumas – tai neįkainojama dovana, kuri mus drąsina toliau su pasitikėjimu jį sekti, nepaisant mūsų suklydimų, klaidų ir išdavysčių. Esate pakviesti džiaugsmingai sekti Viešpatį šioje palaimintoje Žemėje“. Tai dovana ir atsakomybė. Jūsų buvimas čia labai svarbus, visa Bažnyčia jums dėkoja ir palaiko savo malda“. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.