2014-05-26 13:31:15

Popiežius aplankė Izraelio Prezidentą ir priėmė Premjerą


Pirmadienio, vizito Šventojo Žemėje trečiosios dienos vidudienį, Popiežius padėjo gėlių ant moderniosios Izraelio valstybės ir sionizmo judėjimo pradininko Theodoro Herzlio kapo; taip pat sustojo ir meldėsi prie stelos terorizmo aukų atminimui. Po to popiežius Pranciškus aplankė Izraelio prezidentą Shimoną Peresą. Su juo Šventasis Tėvas buvo susitikęs jau sekmadienį po pietų Tel Avivo oro uoste, o pirmadienio susitikimas įvyko prezidento oficialioje rezidencijoje.

Prezidentui sakytoje kalboje, Popiežius dar kartą priminė Šventojo Sosto požiūrį į išskirtinę Jeruzalės miesto ir šventųjų vietų reikšmę viso pasaulio krikščionims. Šventosios vietos, tai ne muziejai ir monumentai, skirti turistams, bet tikinčiųjų bendruomenės gyvenimo, kultūros ir karitatyvinių iniciatyvų vietos. Dėl to reikia gerbti šių vietų sakralumą, saugoti žmones, kurie jas lanko šiandien ir kurie jas lankys ateityje.

Pranciškus taip pat dar kartą pabrėžė, kad reikia ryžtingai atmesti viską, kas trukdo taikai ir darniam žydų, krikščionių ir musulmonų gyvenimui: reikia smerkti smurtą ir terorizmą, reikia smerkti rasinę ar religinę diskriminaciją, pretenzijas primesti savo pažiūras, nepaisant kitų žmonių įsitikinimų, reikia smerkti antisemitizmą ir visas galimas jo formas, reikia smerkti netoleranciją žydų, krikščionių ir musulmonų maldos vietoms.

Popiežius taip pat paminėjo Izraelyje gyvenančius krikščionis, kurie yra šalies visuomenės nariai, dalyvauja socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime. Tikintieji krikščionys trokšta savo indėliu prisidėti prie bendros gerovės ir taikos kūrimo.

Baigdamas kalbą Popiežius sakė, kad jis meldžiasi už Prezidentą, meldžiasi už Izraelio institucijas ir visus piliečius. Nuolatos meldžiu Dievą taikos ir visų su ja susijusių brangų dovanų: saugaus, ramaus gyvenimo, gerovės ir brolybės, - sakė Pranciškus.

Po oficialaus vizito prezidentūroje, Popiežius nuvyko į Jeruzalės „Notre Dame“ piligrimų centrą ir jo patalpose priėmė Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.