2014-05-25 17:26:06

Popiežius Tel Avivo oro uoste: Kaip piligrimas atvykau į Žemę, su kuria dvasiškai susijusi didelė dalis žmonijos (+video)


Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus atvyko į Izraelį. Oficialus iškilmingas sutikimas įvyko Tel Avivo oro uoste. Atsakydamas į Izraelio prezidento Shimono Pereso ir premjero Benjamino Netanyahu sveikinimo kalbas, popiežius Pranciškus sakė, kad jis atvyksta kaip piligrimas į Šventąją Žemę, iš kurios istorijos įvykių gimė ir išsivystė trys monoteistinės religijos – judaizmas, krikščionybė ir islamas. Dėl to su šia žeme dvasiškai susijusi didelė dalis visos žmonijos.

Savo piligrimystės Šventojoje Žemėje metu aplankysiu kelias svarbiausias vietas Jeruzalėje, visam pasauliui svarbiame mieste, kurios pats vardas reiškia „taikos miestą“. Deja, sakė Pranciškus, šiame mieste vis dar juntamos ilgo konflikto pasekmės. Izraeliečiai ir palestiniečiai visi drąsiai ir negailėdami jėgų turi eiti dialogo, susitaikinimo ir taikos keliu. Kito kelio nėra. Dėl to, sakė Pranciškus, kartoju raginimą, kuriuo šioje vietoje į visus kreipėsi Benediktas XVI: Tebūnie visuotinai pripažįstama, jog Izraelio valstybė turi teisę egzistuoti, džiaugtis taika bei saugumu, gyvendama tarp visos tautų bendrijos pripažįstamų sienų. Lygiai taip pat tebūnie pripažįstama ir palestiniečių tautos teisė turėti suverenią nepriklausomą tėvynę, oriai gyventi ir laisvai judėti. Dviejų valstybių sprendimas tetampa realybe ir tenelieka svajone.

Jaudinantis vizito jūsų šalyje momentas bus vizitas Yad Vashem memoriale, pastatytame šešių milijonų žydų, Shoah aukų atminimui. Ši tragedija parodė kokį niekšybės laipsnį gali pasiekti žmogus, pasidavęs melagingoms ideologijoms, pamynęs kiekvienam asmeniui priklausantį fundamentalų orumą. Meldžiu Dievą, - kalbėjo Popiežius, - kad niekada nepasikartotų toks nusikaltimas, nuo kurio labiausiai nukentėjo žydai, bet taip pat krikščionys ir kiti. Šia proga Pranciškus taip pat pasmerkė antisemitinį išpuolį šeštadienį įvykusį Briuselyje.

Ši kelionė trumpa, dėl to ir susitikimų galimybės ribotos. Tačiau Popiežius sakė, kad jis trokšta, jog jo sveikinimai pasiektų visus Izraelio piliečius, ypač Nazaretą ir Galilėją, kur gyvena daug krikščionių bendruomenių.

Pirmojoje Izraelio teritorijoje sakytoje kalboje popiežius Pranciškus taip pat pakartojo kvietimą Izraelio prezidentui ir Palestinos Prezidentui atvykti į Vatikaną ir visiems drauge melstis už taiką. Savo kalbą Popiežius baigė melsdamas Dievą laiminti Izraelį, apdovanoti tautą taika. Shalom, - hebrajiškai tarė Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.