2014-05-25 19:51:34

Piligriminės kelionės Šventojoje Žemėje viršūnė: Pranciškaus ir Baltramiejaus apsikabinimas (+ video)


Popiežiaus piligriminė kelionė Šventojoje Žemėje pasiekė savo viršūnę sekmadienio vakaro susitikime su Konstantinopolio ortodoksų patriarchu Baltramiejumi Jeruzalėje, dalyvaujant kitų krikščioniškų konfesijų vyskupams – anglikonų, liuteronų, koptų, etiopų, sirų, armėnų, graikų ortodoksų ir kt. Pranciškus ir Baltramiejus kartu vadovavo ekumeninėms pamaldoms šv. Kapo bazilikoje, gaubiančioje vietą, kurioje miręs Jėzus buvo paguldytas ir prisikėlė. Jie jau trumpam ir privačiai buvo susitikę prieš pamaldas, Jeruzalės apaštalinės delegacijos būstinėje, lydimi kelių artimų bendradarbių, apsikeisdami dovanomis ir pasirašydami svarbią deklaraciją, kurią aptarsime vėliau.

Apeigas Pranciškus ir Baltramiejus pradėjo viešu brolišku apsikabinimu aikštėje, greta Kapo vietos. Šis simbolinis gestas išreiškė pagrindinę kelionės intenciją. Skambėjo aplinkinių bažnyčių varpai. Apeigų metu pasakytose kalbose abu ganytojai kalbėjo apie tai, ką reiškia Jėzaus Kapo vieta – ji yra tuščia. Jėzus prisikėlė. Ir tai iš tiesų yra krikščioniško tikėjimo pamatas bei krikščioniško gyvenimo gairė.

Turime būti prisikėlimo, o ne mirties žmonės, - sakė Pranciškus. – Šioje vietoje išmokstame gyventi savo gyvenimų, mūsų Bažnyčių ir viso pasaulio sukrėtimus Velykų ryto šviesoje. Kiekvienas sužeidimas, kiekviena kančia buvo uždėta ant gerojo Ganytojo pečių, kuris paaukojo save patį ir su savo auka atvėrė perėjimą į amžinąjį gyvenimą. Jo atviros žaizdos yra plyšiai, iš kurių į pasaulį teka jo gailestingumo srovė. Neleiskime pavogti savo vilties pagrindo. Neatimkime iš pasaulio džiaugaus Prisikėlimo skelbimo. Ir nebūkime kurti galingam kvietimui būti vieningais to, kuris, Prisikėlęs, visus mus vadina „savo broliais“.

Žinoma, anot popiežiaus, negalime neigti skirtumų, kurie egzistuoja tarp mūsų, Jėzaus mokinių: Jėzaus Kapo vieta leidžia su didesniu skausmu suvokti to dramą. Ir tuo pat metu su dėkingumu ir nuostaba galime pripažinti, kad prieš penkiasdešimt metų per Pauliaus VI ir Atenagoro apsikabinimą, pastūmėjus šv. Dvasiai, buvo žengti svarbūs žingsniai link vienybės. Dar ilgas kelias iki pilnos vienybės ir bendros Eucharistijos, tačiau skirtumai neturi išgąsdinti, paralyžiuoti. Taip, kaip buvo nuverstas kapą dengęs akmuo, taip galės būti pašalintos visos kliūtys, kurios trukdo pilnai bendrystei. Tai yra prisikėlimo malonė, kurią jau galime paragauti.

Kiekvieną kartą, - sakė Pranciškus, - kai paprašome vieni kitų atleidimo už nuodėmes, padarytas kitų krikščionių atžvilgiu, kiekvieną kartą kai turime drąsos suteikti ir priimti tokį atleidimą, patiriame prisikėlimą. Kiekvieną kartą, kai įveikę senus nusistatymus, turime drąsos broliškai elgtis, išpažįstame, kad Kristus yra iš tiesų Prisikėlęs. Kiekvieną kartą, kai mąstome apie Bažnyčios ateitį iš vienybės pašaukimo perspektyvos, spindi Velykų ryto šviesa!

Didžioji ir pagrindinė šv. Kapo žinia, pasak patriarcho Baltramiejaus, yra tai, kad didysis žmogaus priešas, kiekvienos baimės ir kančios šaltinis, mirtis, buvo įveikta. Paskutinis žodis yra ne jos, o meilės. Kita žinia yra tai, kad paskutinis žodis istorijoje nepriklauso žmogui, bet Dievui. Galią pasaulyje turintys žmonės veltui bandė užremti Kapo duris, prieš Dievo sprendimą ir valią. Galiausiai Kapas kviečia atmesti mūsų moderniais laikais itin paplitusią „kito“ baimę. Kito – kito tikėjimo, konfesijos, religijos, papildant tai įvairiomis diskriminacijos formomis, ant neapykantos altoriaus aukojant kito gyvybę. Tuo tarpu Jėzaus Kapas skelbia kitą žinią – mylėti „kitą“, su jo skirtumais, mylėti priklausantį kitai konfesijai ir religijai.

Prieš penkiasdešimt metų Paulius VI ir Atenagoras įveikė baimę, išvijo iš savęs tą baimę, kuri valdė tūkstantį metų, kuri išlaikė tarp dviejų senų Bažnyčių, vakarų ir rytų, atstumą, o kartais ir priešiškumą. Pasak Baltramiejaus, jo ir Pranciškaus susitikimas taip pat yra tam, kad baimę verstų meile, kad eitų susitaikymo, taikos ir ištikimybės Evangelijai keliu, kad, pildant Viešpaties valią, pasaulis įtikėtų. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.