2014-05-25 12:14:39

Mišios Betliejuje. Kiekvienas kūdikis yra ženklas, bylojantis apie šeimos, visuomenės, pasaulio sveikatą (+video)


Betliejuje šį sekmadienį skambėjo Kalėdų giesmės, nes popiežius Pranciškus aukojo Kristaus Gimimo iškilmės Mišias. Šeštojo Velykų sekmadienio Mišios jau buvo aukotos Amane šeštadienį po pietų.

Betliejuje gimęs Kūdikis yra ženklas, Dievo duotas išganymo laukiančiai tautai. Angelas piemenims tarė: „Štai jums ženklas, rasite kūdikį“. Ir šiandien, - kalbėjo Popiežius Mišių homilijoje, - kiekvienas vaikas yra ženklas, yra vilties, gyvybės ženklas, taip pat „diagnostinis“ ženklas, pagal kurį galime nustatyti kokia mūsų šeimos, mūsų visuomenės, viso pasaulio sveikatos būklė. Jei vaikai priimami, mylimi, saugomi – šeima džiaugiasi sveikata, visuomenės klesti, pasaulis tampa vis labiau žmoniškas.

Deja, ir mūsų dabartiniame pasaulyje labai daug vaikų gyvena nežmoniškomis sąlygomis, - sakė Pranciškus. Daug išnaudojamų, engiamų vaikų, paverstų vergais; tapusių smurto ir prekybos objektu; daug vaikų pabėgėlių. Dėl viso to šiandien mums gėda Dievo, tapusio kūdikiu, akivaizdoje. Klauskime savęs: Kas mes esame Kūdikio Jėzaus akivaizdoje? Esame kaip Marija ir Juozapas, kurie jį priima ir rūpinasi su motiniška ir tėviška meile? Ar esame kaip Erodas, kuris nori jį nužudyti? Esame kaip piemenys, kurie skuba jo pagarbinti ir neša jam savo varganas dovanas? Ar esame abejingi? Ar mokame vaikus išklausyti, jais rūpintis? O gal užsiėmę savo reikalais paliekame juos likimo valiai?

Ir šiandien vaikai verkia ir jų ašaros beldžiasi į mūsų sąžines. Pasaulyje, kuriame kasdien išmetamos tonos maisto ir vaistų, yra vaikų, kurie badauja ir serga nesunkiai pagydomomis ligomis. Šiais laikais, kai tiek kalbama apie vaiko teises, vyksta prekyba ginklais, vaikai paverčiami kariais, vyksta prekyba daiktais, kuriuos pagamino - vaikai vergai.

„Štai jums ženklas, rasite kūdikį“. Betliejuje gimęs Kūdikis Jėzus, taip pat ir kiekvienas vaikas gimstantis kiekviename pasaulio krašte, yra ženklas, pagal kurį nustatome mūsų šeimos, mūsų visuomenės, mūsų šalies sveikatą. Tokia aiški ir nuoširdi diagnozė gali paskatinti naują gyvenimo stilių, kur žmonių santykiuose nebūtų konfliktų, siekimo kitiems viešpatauti, konsumizmo, bet brolybė, atleidimas, susitaikinimas, dalijimasis ir meilė, - kalbėjo Pranciškus Betliejuje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.