2014-05-25 20:16:04

Franciszek w Bazylice Grobu Bożego: nie przerażajmy się różnicami, bez wahania razem dążmy ku pełnej jedności


„Odłóżmy na bok wahania, które odziedziczyliśmy z przeszłości, i otwórzmy nasze serca na Ducha miłości i prawdy, aby podążać razem, spiesząc ku błogosławionemu dniowi naszej na nowo odkrytej pełnej jedności” – tą prośbą Franciszek zakończył swe przemówienie w Bazylice Grobu Bożego. Odbyło się tam nabożeństwo ekumeniczne, które Ojciec Święty nazwał kulminacyjnym punktem pielgrzymki. W istocie była ta kontynuacja spotkania Papieża Pawła VI z patriarchą Atenagorasem sprzed 50 lat. Dziś przy pustym grobie Chrystusa spotkał się z Papieżem Franciszkiem patriarcha Bartłomiej I.

„Zatrzymajmy się w pobożnym skupieniu przy pustym grobie, aby na nowo odkryć wielkość naszego chrześcijańskiego powołania: jesteśmy ludźmi zmartwychwstania, a nie śmierci – mówił Papież. - Nauczmy się od tego miejsca przeżywać swoje życie, udręki naszych Kościołów i całego świata w świetle poranka wielkanocnego. Każdą ranę, każde cierpienie, każdy ból wziął na swe ramiona Dobry Pasterz, który oddał samego siebie i przez swoją ofiarę otworzył nam drogę do życia wiecznego. Jego otwarte rany są miejscem, z którego wypływa na świat strumień Jego miłosierdzia. Nie dajmy sobie ukraść podstawy naszej nadziei! Nie pozbawiajmy świata radosnej nowiny Zmartwychwstania! I nie bądźmy głusi na potężne wezwanie do jedności rozbrzmiewające właśnie stąd w słowach Tego, który jako Zmartwychwstały nazywa wszystkich «swoimi braćmi»”.

Przy pustym grobie Jezusa jeszcze boleśniej dostrzega się dramat podziału – mówił Franciszek przypominając, że w ciągu ostatnich 50 lat wiele zostało zrobione na drodze prowadzącej do wzajemnej jedności. „Różnice nie powinny nas przerażać i paraliżować naszej drogi. Musimy wierzyć, że tak jak został odwalony kamień z grobu, podobnie także mogą zostać usunięte wszelkie przeszkody, które jeszcze uniemożliwiają pełną komunię między nami” – podkreślił Papież.

„Każdym razem, kiedy prosimy jedni drugich o przebaczenie grzechów popełnionych wobec innych chrześcijan, i każdym razem, kiedy mamy odwagę udzielenia i przyjęcia tego przebaczenia, doświadczamy zmartwychwstania! Każdym razem, kiedy – przezwyciężywszy zadawnione uprzedzenia – mamy odwagę krzewienia nowych relacji braterskich, wyznajemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! – wołał Franciszek. - Każdym razem, kiedy myślimy o przyszłości Kościoła, mając na uwadze jego powołanie do jedności, jaśnieje światło poranka wielkanocnego! W związku z tym pragnę ponowić wyrażone już przez moich poprzedników życzenie utrzymywania dialogu ze wszystkimi braćmi w Chrystusie, aby znaleźć taki sposób sprawowania posługi Biskupa Rzymu, który, zgodnie z jego misją, byłby otwarty na nową sytuację i mógł być w aktualnym kontekście posługą miłości i komunii, uznawaną przez wszystkich”.

Papież przypomniał chrześcijan różnych wyznań cierpiących na Bliskim Wschodzie prześladowania za wiarę.

„Kiedy chrześcijanie różnych wyznań wspólnie cierpią, jedni u boku drugich, i udzielają sobie nawzajem pomocy w braterskiej miłości, urzeczywistnia się ekumenizm cierpienia, ekumenizm krwi, posiadający szczególną skuteczność nie tylko dla środowisk, w których ma miejsce, ale także – z racji komunii świętych – dla całego Kościoła” – podkreślił Ojciec Święty.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.