2014-05-24 17:55:42

Przemówienie powitalne w Jordanii: apel o pokój na Bliskim Wschodzie i pełną wolność religijną dla chrześcijan


Mam nadzieję, że moja wizyta przyczyni się do zacieśnienia i rozwinięcia dobrych, przyjaznych relacji między chrześcijanami i muzułmanami – powiedział Franciszek w przemówieniu powitalnym, które wygłosił w pałacu królewskim w Ammanie. Papież zauważył, że Jordania to kraj o bogatej historii i wielkim znaczeniu religijnym dla judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Z uznaniem mówił o wspaniałomyślnej gościnie, jakiej Jordańczycy udzielają uchodźcom, zwłaszcza z sąsiedniej Syrii. Taka postawa zasługuje na uznanie i wsparcie ze strony wspólnoty międzynarodowej – mówił Papież. Zapewnił, że Kościół na miarę swych możliwości pragnie zaangażować się w pomoc uchodźcom i potrzebującym, przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Jordania.

„Odnotowując ze smutkiem utrzymywanie się silnych napięć na Bliskim Wschodzie, dziękuję władzom Królestwa za to, co robią, i zachęcam do dalszego angażowania się w poszukiwanie pożądanego trwałego pokoju w całym regionie. Dla osiągnięcia tego celu konieczne i pilniejsze niż kiedykolwiek jest pokojowe rozwiązanie kryzysu syryjskiego, a także sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Korzystam z tej okazji, aby ponowić wyrazy głębokiego szacunku i poważania dla wspólnoty muzułmańskiej i wyrazić uznanie dla przewodniej roli Jego Królewskiej Mości w promowaniu bardziej adekwatnego rozumienia wartości głoszonych przez islam i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii. Jego Wysokość znany jest jako człowiek pokoju i jego budowniczy. Dziękuję za to. Wyrażam wdzięczność Jordanii za popieranie szeregu ważnych inicjatyw na rzecz dialogu międzyreligijnego, służącego wzajemnemu zrozumieniu między wyznawcami judaizmu, chrześcijanami i muzułmanami, w tym «Ammańskiego Orędzia Międzyreligijnego», oraz za promowanie w ramach ONZ corocznych obchodów «Tygodnia Zgody Między Religiami»” – powiedział Papież.

Franciszek pozdrowił też jordańskie wspólnoty chrześcijańskie, korzystające z królewskiej opieki. Przypomniał, że będąc obecne w tym kraju od czasów apostolskich, w pełni należą one do jordańskiego społeczeństwa i wnoszą wkład w budowanie dobra wspólnego.

„Choć pod względem liczebnym są one dzisiaj mniejszością, mogą prowadzić wyspecjalizowaną i cenioną działalność na polu edukacji i służby zdrowia za pośrednictwem szkół i szpitali. Mogą też spokojnie wyznawać swoją wiarę, w poszanowaniu wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka. Gorąco pragnę, aby wolność religijna była bardzo poważana na całym Bliskim Wschodzie i na całym świecie. «Obejmuje ona równocześnie na poziomie indywidualnym i zbiorowym możliwość postępowania zgodnie z własnym sumieniem w sprawach religijnych oraz swobodę kultu. Obejmuje też swobodę wyboru religii, którą uważa się za prawdziwą, i publiczne wyrażanie swojej wiary» (Benedykt XVI, Adhort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 26). Chrześcijanie czują się i są pełnoprawnymi obywatelami i zamierzają przyczynić się do budowania społeczeństwa wraz ze swoimi muzułmańskimi rodakami, wnosząc swój specyficzny wkład” – powiedział Papież.

Nawiązując na zakończenie do królewskiego przemówienia i wspomnianego w nim lęku przed zmianami, Franciszek modlił się, aby Pan Bóg wyzwolił nas od takich obaw. Jordanii zaś życzył pokoju i pomyślności.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.