2014-05-24 18:51:33

Pranciškaus malda Jėzaus Krikšto vietoje; susitikimas su pabėgėliais ir neįgaliaisiais (+video)


Pirmosios popiežiaus Pranciškaus dienos Šventojoje Žemėje vakaro programos punktas buvo apsilankymas Betanijoje už Jordano, Kristaus Krikšto vietoje, ir susitikimas su pabėgėliais bei neįgaliaisiais.

Betanija už Jordano buvo Jono Krikštytojo, pakrikštijusio ir Jėzų, veiklos centras. Pati Betanijos gyvenvietė dar tebėra po žeme, archeologai dar nežino jos vietos, nors ir numano kur ji gali būti. Krikščionims Jėzaus Krikšto vieta yra svarbi tuo, kad čia prasidėjo Jėzaus viešasis gyvenimas ir misija. Betanija Evangelijoje yra paminima dar kartą, kai Jėzus čia stabteli, prieš patraukdamas į Jeruzalę pasitikti savo Kančios.

Reikia pridurti, kad ši vieta piligrimams buvo atverta vos prieš keliolika metų, ji buvo paruošta Jono Pauliaus II didžiajam 2000 metų jubiliejui. Prieš tai piligrimai vykdavo į kitą netoliese esančią vietą, tačiau, sugretinus archeologinius ir rašytinius duomenis, Jėzaus krikšto vieta buvo patikslinta. Atrasta pirmųjų amžių krikščionių statinių pėdsakų, juos patvirtino ir senoviniuose rankraščiuose išlikę pasakojimai ir liudijimai. 2009 metų gegužės 10-ąją čia apsilankė ir Benediktas XVI.

Popiežius Benediktas pašventino katalikų bažnyčios kertinį akmenį. Popiežiaus vizito proga Jordanijos karalius įvairioms krikščioniškoms konfesijoms leido statyti savo maldos namus Jėzaus Krikšto vietoje, kurioje buvo suformuotas pakankamai platus archeologinis ir piligriminis parkas. Savo bažnyčių statybas pradėjo koptai, anglikonai, armėnai, svečių namus pastatė rusų ortodoksai. Katalikų bažnyčios, didžiausios savo dydžiu, mūrai jau iškelti, stogas užklotas, tačiau vidaus įrengimo darbai dar nėra pradėti dėl fondų trūkumo.

*

Popiežius Pranciškus atvyko prieš bažnyčios, čia jo jau laukė Jordanijos karalius Abdullah II bin Al Hussein. Šventasis Tėvas nuvažiavo trumpai tyliai maldai prie Jėzaus Krikšto vietos, esančios už 400 metrų. Jis taip pat atliko vandens palaiminimo apeigas ir pasirašė Garbės knygoje, po to vėl grįžo prie bažnyčios ir jos viduje susitiko su pabėgėliais ir neįgaliaisiais.

*

Jordanija atlieka kilnų darbą, priimdama pabėgėlius iš aplinkinių kraštų. Pirmiausia, šimtus tūkstančių palestiniečių, vėliau karų Irake pabėgėlius, o dabar Sirijos karo pabėgėlius. Pastarųjų, JTO duomenimis, vien užregistruotų yra apie 600 000. Tačiau spėjama, kad su tais, kurie gyvena už pabėgėlių stovyklų ribų, jų gali būti virš milijono. Tarptautinė bendruomenė ir tarptautinės organizacijos padeda Jordanijai išlaikyti šiuos žmones, tačiau neabejotinai toks pabėgėlių skaičius yra didžiulė našta valstybei. Padeda ir tarptautinės humanitarinės organizacijos, tokios kaip Caritas Internationalis. Bet kokiu atveju, daugybės pabėgėlių gyvenimas iš tiesų varganas. Tiesa, kad pagalba suteikia maistą, šiokį tokį stogą, rūbus. Tačiau pastovus vaikų švietimas ar sunkesnių ligų gydymas vargiai įmanomi.

*

„Labai norėjau sutikti jus, kurie dėl kruvinų konfliktų turėjote palikti savo namus, savo tėvynę ir atradote pastogę svetingoje Jordanijos žemėje; tuo pat metus jus, brangūs jaunuoliai, kuria nešate vienokio ar kitokio fizinio apribojimo svorį“, - sakė Pranciškus maždaug šešiems šimtams klausytojų. Šventasis Tėvas kalbėjo apie Jėzaus nuolankumą, prisiimant žmogaus būklę, pasilenkiant link mūsų, grąžinant mūsų orumą ir dovanojant išgelbėjimą. Popiežius dar kartą priminė visus, kurie gelbsti pabėgėliams ir silpniausiems: Jordaniją, tarptautinę bendruomenę, tokias organizacijas kaip Caritas, prašydamas tęsti šį darbą. Jis iš širdies pakartojo raginimą atrasti taikos kelią Sirijoje per derybas, susivaldymą, protą, užuojautą, atsakomybę, pagarbą teisei. „Jūs esate Dievo širdyje ir mano maldoje, dėkoju jums už jūsų šiltą ir skaitlingą sutikimą“, - sakė Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.