2014-05-24 10:36:27

Popiežius Pranciškus atvyko į Jordaniją (+video)


Prasidėjo Popiežiaus kelionė į Šventąją Žemę. Kaip Paulius VI prieš penkis dešimtmečius, taip ir Pranciškus savo kelionę į Šventąją Žemę pradėjo nuo Jordanijos sostinės Amano.Jordanijos sostinės oro uoste popiežių Pranciškų pasitiko karališkosios šeimos atstovas, karaliaus pusbrolis princas Ghazi bin Muhammed. Po trumpo pasisveikinimo, iš oro uosto automobilių kortežas pajudėjo į miestą ir oficiali sutikimo ceremonija įvyko Amano karališkuosiuose rūmuose. Pirmiausia Pranciškus privačiai pasikalbėjo su karaliumi Abdallah II bin Husseinu, su karaliaus šeimos nariais, paskui jam buvo pristatyti Jordanijos vyriausybės ministrai ir diplomatinis korpusas. Karalius perskaitė sveikinimo kalbą, į kurią atsakydamas, Pranciškus dėkojo už svetingą priėmimą karaliui, vyriausybei ir visai Jordanijai, turtingai savo istorija ir svarbiai trims religijoms – islamui, judaizmui ir krikščionybei.

Popiežius taip pat dėkojo už neparastą svetingumą Jordanijoje prieglobstį gavusiems šimtams tūkstančių pabėgėlių sirų, irakiečių ir palestiniečių. Už tai Jordanija yra nusipelniusi tarptautinės bendruomenės pagarbos ir pagalbos. Į pagalbos pabėgėliams darbą, pagal galimybes, įsitraukia ir katalikiškos organizacijos, visų pirma Jordanijos Caritas. Popiežius taip pat priminė būtinumą kuo greičiau taikai užbaigti Sirijos krizę ir surasti teisingą izraeliečių ir palestiniečių konflikto sprendimą.

Naudodamasis šia proga, - sakė Pranciškus, - noriu išreikšti pagarbą musulmonų bendruomenei ir pasidžiaugti Jo Didenybės Karaliaus vadovavimu, kuriuo siekiama, kad būtų geriau suprantamos islamo skelbiamos vertybės ir kad darniau sugyventų įvarais religijas išpažįstantys tikintieji. Šiame kontekste Popiežius paminėjo Amane prieš keletą savaičių vykusį tarpreliginį susitikimą.

Popiežius taip pat kreipėsi į Jordanijos krikščionių bendruomenę, kuri nors ir maža, tačiau savo indėliu, ypač švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, prisideda prie visuos visuomenės gerovės kūrimo, naudodamasi jai garantuota religijos laisve. Linkiu, - sakė Popiežius, - kad religijos laisvė, kuri yra pagrindinė žmogaus teisė, būtų užtikrinta visuose Artimuosiuos Rytuose ir visame pasaulyje.

Linkiu taikos ir gerovės Jordanijos Karalystei ir jos tautai. Trokštu, kad šis mano vizitas dar labiau sustiprintų nuoširdžius krikščionių ir musulmonų santykius. Visagalis ir Gailestingas Dievas gausiai telaimina Jordaniją. Salam! – sakė popiežius Pranciškus, Jordanijoje pradėjęs savo kelionę Šventojoje Žemėje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.