2014-05-21 16:52:50

Šeštadienį į Altorių garbę bus iškelti du Birmos kankiniai


Gegužės 24 dieną, šeštadienį, popiežiaus Pranciškaus įsaku bus paskelbti du nauji Bažnyčios palaimintieji. Aversoje, pietų Italijoje, palaimintaisiais bus paskelbti du kankiniai, Popiežiškųjų Misijų Instituto misionierius Garbingasis Mario Vergara ir pasaulietis katechetas Garbingasis Izidorius Ngei Ko Lat. Popiežius audiencijos dalyviams pristatydamas būsimus palaimintuosius sakė, kad abu buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui Birmoje, 1950 metais. Jų didvyriška ištikimybė Kristui tetampa padrąsinimu ir pavydžiu visiems misionieriams, ypač katechetams, kurie misijų kraštuose vykdo brangų ir nepamainomą apaštalinį darbą, už kurį, pridūrė popiežius, visa Bažnyčia yra jiems dėkinga. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.