2014-05-22 16:09:27

Šv. Jonas Paulius II apie piligrimystę į išganymo istorijos šventąsias vietas


Jau šeštadienį prasideda Popiežiaus kelionė į Jordaniją, Palestiną ir Izraelį. Pranciškus bus ketvirtasis popiežius, aplankęs Šventąją Žemę. Jis keliauja praėjus penkiems dešimtmečiams po pirmosios – Pauliaus VI kelionės 1964 m. Šventąją Žemę taip pat aplankė šv. Jonas Paulius II 2000 m. ir Benediktas XVI 2009 m.

Paulius VI prieš penkis dešimtmečius praskynė kelią ne tik savo įpėdiniams, bet ir visiems katalikams, nes praktiškai po jo kelionės prasidėjo organizuotas piligriminis turizmas į Šventąją Žemę. Anksčiau į Šventąją Žemę keliaudavo tik labai nedidelės ir retos drąsių piligrimų grupelės. Svarbiausias anos kelionės rezultatas buvo Pauliaus VI susitikimu su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru pradėti ekumeniniai ryšiai su ortodoksais. Piligrimystės į Šventąją Žemę kaip grįžimo prie tikėjimo šaknų aspektas labiausiai buvo pabrėžtas šv. Jono Pauliaus II kelionės metu. Jo kelionė, vykusi 2000 m. kovo 20-26 dienomis, buvo vienas svarbiausių Didžiojo krikščionybės jubiliejaus momentų.

Grįžimo į Šventąją Žemę prasmę paaiškino pats šv. Jonas Paulius II laiške „Apie piligrimystę į išganymo istorijos šventąsias vietas“, paskelbtame 1999 m. birželio 30 d.

Kaip gi nenuvykti į Betliejų, kur Kristus išvydo dienos šviesą ir, kur piemenys ir išminčiai visos žmonijos vardu jį pagarbino? – rašė šv. Jonas Paulius II. Betliejuje pirmą kartą nuskambėjo angelų ramybės linkėjimas, kurio aidas pasiekė ir mūsų dienas. Ypatinga vieta yra ir Jeruzalė – čia mirė ant kryžiaus ir prisikėlė Viešpats Jėzus. Šventojoje Žemėje, galima sakyti, viskas primena Kristų. Norėčiau paskęsti maldoje, širdimi apimdamas visą Bažnyčią. Norėčiau apmąstyti vietas, kur Kristus paguldė savo gyvybę ir vėl ją susigrąžino, kur mus apdovanojo Šventosios Dvasios dovana.

Tarp vietų, labiausiai susijusių su Jėzaus žemiškuoju gyvenimu, - toliau sakoma Jono Pauliaus II laiške, - Jeruzalėje neįmanoma aplenkti Vakarienbučio, kur Jėzus įsteigė Eucharistiją, Bažnyčios gyvenimo šaltinį ir viršūnę. Ten, pagal tradiciją, buvo susirinkę apaštalai maldai drauge su Jėzaus Motina Marija, kai Sekminių dieną ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Vakarienbučio aplankymas tai prisilietimas prie pačių Bažnyčios ištakų. Petro įpėdinis, gyvenantis Romoje, kur Petras buvo nukankintas, negali neaplankyti vietos, kur Petras, Sekminių dieną didžiu balsu pradėjo skelbti gerąją naujieną, jog Jėzus Kristus yra Viešpats, - rašė šv. Jonas Paulius II prieš 15 metų, ruošdamasis savo piligrimystei į išganymo istorijos šventąsias vietas, kurias jau šį savaitgalį lankys ir popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.