2014-05-19 17:46:42

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Mūsų širdyse tebūna Dvasia, o ne gyvenimo rūpesčiai (+video)


Pirmadienio Mišių skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja kaip Paulius ir Barnabas turėjo bėgti iš Ikonijaus, nes tenykščiai gyventojai norėjo juos užmušti akmenimis. Jie atkeliavo į Listrą, tačiau šio miesto gyventojai, pamatę Pauliaus padarytą stebuklą, manė juos esant dievais. Šį skaitinį popiežius Pranciškus komentavo šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Ir mums gyvenime nutinka daugybė visokių dalykų, kurie mus veja iš vienos vietos į kitą, - kalbėjo Pranciškus. Dėl to mes prašome malonės turėti tvirtą širdį, tokią širdį kaip Pauliaus. Jis nesiskundė persekiojimais; ėjo į kitą miestą, tenai iš naujo vėl pradėjo skelbti; pagydė ligonį, supratęs, jog to žmogaus tikėjimas pakankamai stiprus, kad būtų galima jį pagydyti; paskui jis nuramino tuos entuziazmo pagautus žmones, kurie norėjo jam aukoti aukas kaip dievybei; galiausiai jų kultūrai suprantama kalba jis skelbė, kad yra tik vienas Dievas. Jis sugebėjo vieną po kito nuveikti visus šiuos dalykus. Tai įmanoma tik turint tvirtą širdį.

Matydami Pauliaus pavyzdį galime klausti savęs: kokia mano širdis? – kalbėjo Pranciškus. Ar mano širdis skraido nuo vieno dalyko prie kito, tarsi peteliškė, vaikosi tik tų dalykų, kurie šiandien patinka; o gal ji išsigąsta gyvenimo įvykių; gal slepiasi, nes bijo liudyti Jėzų Kristų. Mano širdis drąsi ar visko bijo ir slepiasi? Kas mano širdžiai rūpi? Kas mano širdžiai brangu? Kaip mano širdis žiūri į pasaulį, į problemas, kurių visi turime? Kas jai svarbiau: kasdienio gyvenimo stabai ar Šventoji Dvasia? Tik Šventoji Dvasia suteikia mūsų širdims tvirtumą, - sakė Popiežius. Pagalvokime apie tą brangią dovaną, kurią mums paliko Jėzus – tvirtumo ir patarimo Dvasią, kuri padeda mums eiti per gyvenimą, dorotis su kiekvienos dienos sunkumais. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.