2014-05-19 20:20:49

Oslavy 50. výročia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg


Vatikán 19. mája 2014 - Medzináboženský dialóg neznamená „relativizovať kresťanskú vieru“ – zdôrazňuje pápež František v posolstve adresovanom kardinálovi Jean-Louis Tauranovi, predsedovi Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, pri príležitosti jej 50. výročia. Svätý Otec pripomína, že Cirkev bude mať stále záväzok viesť dialóg s tými, ktorí patria do rôznych náboženských tradícií. S týmto cieľom bol „Sekretariát pre nekresťanov“ zriadený: venovať pozornosť ľuďom mimo kresťanského náboženstva, na ktorých sa vzťahujú Pánove slová: «Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť...» (porov. Jn 10, 16).

Ako píše pápež František v dnešnom posolstve, „zriadenie Sekretariátu pre nekresťanov apoštolským listom Progrediente Concilio z 19. mája 1964 predstavovalo jedno z dôležitých rozhodnutí, ktoré vďaka starostlivému zvažovaniu Boží služobník Pavol VI. urobil počas Druhého vatikánskeho koncilu.“ Pápež František pripomína, že v koncilovom období, vyznačujúcom sa veľkou otvorenosťou, sa Cirkev cítila byť oživovaná úprimnou túžbou po stretnutí a dialógu s ľuďmi.“ Ďalej poukazuje na sv. Jána Pavla II., ktorý slovami i gestami ukázal, že „dialóg a ohlasovanie sa navzájom nevylučujú, ale sú v úzkom vzťahu, hoci sa majú udržiavať samostatne a nemajú sa ani znejasňovať, ani využívať účelovo ani ich nemožno považovať za ekvivalentné alebo vzájomne zameniteľné“ (porov. Redemptoris missio, 55).

Pápež ďalej v liste vyjadruje presvedčenie, že Cirkev sa chce podobne ako Kristus na ceste do Emauz priblížiť každému človeku a sprevádzať ho ako spoločníčka. „Táto ochota kráčať spolu je oveľa naliehavejšia v našej dobe, ktorá sa vyznačuje hlbokými a nikdy predtým nepoznanými interakciami medzi rôznymi národmi a kultúrami. V tejto súvislosti bude Cirkev vždy viac odhodlaná pokračovať na ceste dialógu a posilňovať svoju už teraz plodnú spoluprácu so všetkými tými, ktorí patria do rôznych náboženských tradícií, zdieľajú túžbu budovať vzťahy priateľstva a chcú sa podieľať na početných iniciatívach dialógu.“

Nakoniec sa Svätý Otec Pápežskej rade pre medzináboženský dialóg poďakoval za prácu počas týchto 50 rokov a povzbudil jej členov „k napredovaniu s obnoveným elánom v jej poslaní, čo prispeje aj k samotnej otázke pokoja i k autentickému pokroku národov“.

V komuniké dikastéria k výročiu sa uvádza: Počas tých päťdesiat rokov prešla Pápežská rada pre medzináboženský dialóg dlhú cestu. Snaží sa pomáhať Cirkvi rásť v povedomí veľkosti svojho mandátu ísť v ústrety ľuďom iných náboženstiev. Prostredníctvom „dialógu so svetom“ Pavla VI., „dialógu pokoja“ Jána Pavla II., „dialógu lásky“ v pravde pápeža Benedikta XVI., sme prešli k aktuálnej výzve medzináboženského dialógu ako „dialógu priateľstva“, ohlasovaného pápežom Františkom.

Dnešné oslavy 50. výročia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg boli otvorené svätou omšou, ktorej v dopoludňajších hodinách vo Vatikánskej bazilike predsedal kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru. Kardinál Tauran, predseda jubilujúceho dikastéria v homílii poznamenal, že „dnes sa veľa hovorí o Bohu, ale často ide o boha urobeného na ľudskú mieru.“

Popoludní o 16.30 program dňa pokračoval v sále Sv. Pia X. na Via Ospedale konferenciou na tému „50 rokov v službe medzináboženského dialógu“. Otvoril ju kardinál Jean-Louis Tauran, prihovoril sa aj sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg P. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ a páter Damian Howard SJ z Heythrop College v Londýne. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.