2014-05-17 13:42:06

Popiežius paskyrė naują Gniezno arkivyskupą


Popiežius Pranciškus priėmė Gniezno arkivyskupo Jozefo Kowalczyko atsistatydinimą, pateiktą, kaip reikalauja kanonų teisės normos, sulaukus 75 metų amžiaus, ir naujuoju arkivyskupu paskyrė vysk. Wojciechą Polaką, kuris pastaruoju metu buvo tos pačios Gniezno arkivyskupijos augziliaras.

Seniausiai Lenkijoje, daugiau kaip tūkstančio metų Gniezno arkivyskupijai, tradicinei Lenkijos Primų sostinei nuo dabar vadovausiantis arkiv. Wojciech Polak gimė 1964 m. vidurio Lenkijos Inovroclavo mieste. Baigęs Gniezno seminariją, 1989 m. priėmė kunigo šventimus. Romoje, Popiežiškajame šv. Alfonso institute 1996 m. apsigynė moralinės teologijos daktaratą. Grįžęs į Lenkiją dėstė Gniezno kunigų seminarijoje ir Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete. 2003 m. paskirtas Gniezno arkivyskupo augziliaru ir konsekruotas vyskupu. Nuo 2011 m. vysk. Wojciech Polak taip pat buvo Lenkijos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.