2014-05-17 12:45:09

Bp Wojciech Polak mianowany prymasem Polski


Ojciec Święty przyjął rezygnację abp. Józefa Kowalczyka z pasterskiego zarządzania archidiecezją gnieźnieńską i mianował prymasem Polski dotychczasowego biskupa pomocniczego w Gnieźnie Wojciecha Polaka. Nowy metropolita gnieźnieński w ostatnich trzech latach był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

„Po zakomunikowaniu mi decyzji przez nuncjusza niewątpliwie byłem zaskoczony, ale spoglądam na tę decyzję też jako na wolę Pana Boga, którą objawił mi Kościół ustami Ojca Świętego Franciszka. Dlatego w zawierzeniu Bogu ją przyjmuję – powiedział bp Wojciech Polak. – Mój herb biskupi i moje biskupie zawołanie pozostaną niezmienione. Chcę powtarzać nadal «Panem jest Jezus», wyznawać to przed ludźmi w duchu św. Wojciecha. Wracając do archidiecezji gnieźnieńskiej, starał się będę szczególnie o to, by była to diecezja wierna Panu Bogu i wierna Kościołowi otwarta też na nowe wyzwania. Takimi wyzwaniami są oczywiście duszpasterstwo młodzieży czy duszpasterstwo rodzin. Takim zobowiązującym wyzwaniem jest 1050. rocznica chrztu Polski, właśnie tutaj w Gnieźnie ochrzczonej przed przeszło tysiącem lat”.

Nowy arcybiskup ma 49 lat. Urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Po ukończeniu seminarium duchownego w Gnieźnie otrzymał w 1989 r. święcenia kapłańskie. Studiował teologię moralną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i na Alfonsianum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. W latach 1989–1991 był wikariuszem parafii farnej w Bydgoszczy, od 1995 r. prefektem i wykładowcą gnieźnieńskiego seminarium, a w latach 1999–2003 jego rektorem. Wykłady prowadził również w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ducha Świętego. Od 1998 r. pracuje naukowo na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

8 kwietnia 2003 r. Jan Paweł II mianował ks. Wojciecha Polaka biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Konsekrował go w katedrze gnieźnieńskiej abp Henryk Muszyński. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa Dominum confiteri Iesum – „Wyznawa: Jezus jest Panem”.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Polak był w latach 2009–2011 delegatem ds. duszpasterstwa emigracji polskiej, od 2009 r. członkiem Rady Stałej, a od 2011 r. sekretarzem generalnym. W 2013 r. został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

W latach 2006–2011 bp Polak był przewodniczącym Europejskiej Służby dla Powołań i delegatem Rady Konferencji Episkopatów Europy ds. powołań. W 2011 r. Benedykt XVI mianował go członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Abp Wojciech Polak jest 60. prymasem Polski. Pierwszym był arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, mianowany prymasem w 1417 r. W przeszłości funkcja prymasa oznaczała często faktyczne kierowanie całym episkopatem. Obecnie jest to funkcja honorowa, tym niemniej prymas jest jedynym niewybieralnym członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

dw/ rv








All the contents on this site are copyrighted ©.