2014-05-16 17:02:38

Sudane mirtimi nuteista krikščionė: musulmonų teisėjas nepripažįsta jai teisės būti krikščione


Anglijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija, kuri nagrinėja religijos, ypač krikščionybės, religijos laisvės pažeidimus, „Krikščionių solidarumas pasaulyje“, paskleidė žinią apie šiais mėnesiais vykusį krikščionės teismą Sudane ir priimtą mirties nuosprendį.

Teisiamoji yra 27 metų moteris Christian Meriam Ibrahim, turinti medikės išsilavinimą. Ji buvo apkaltinta atsimetimu nuo religijos ir svetimavimu. Anot „Krikščionių solidarumas pasaulyje“ organizacijos rekonstrukcijos, moters tėvai buvo sudanietis musulmonas ir etiopė krikščionė ortodoksė. Kai jai buvo šešeri metai, tėvas šeimą paliko ir mama dukrą išaugino krikščioniškai. Tačiau kaip rodo jos byla, ji yra krikščionė ne vien dėl šeimos istorijos, bet ir dėl savo apsisprendimo.

Christian Meriam Ibrahim turi dvidešimties mėnesių sūnų ir laukiasi kito vaiko nuo savo vyro, kuris taip pat yra krikščionis. Tačiau pagal Sudano įstatymų, kurie perima islamo teisės šariato nuostatas, interpretaciją ji negalėjo su juo tuoktis ir susilaukti vaikų. Pasak Sudane taikomo šariato nuostatų, jei tėvas yra musulmonas, jo vaikai taip pat automatiškai yra musulmonai. Tad musulmono teisėjo akimis, Christian Meriam Ibrahim yra musulmonė, nes jos tėvas buvo musulmonas. Iš to išplaukia, kad ji negalėjo susituokti su krikščionimi, jų santuoka negalioja. Jų gyvenimas kartu yra traktuojamas kaip svetimavimas, už kurį drastiškai baudžiama.

Dar blogiau, Christian Meriam Ibrahim atsisakė išsižadėti savo krikščioniško tikėjimo, nors jai buvo leista suprasti, kad tokiu atveju jai būtų daug lengviau. Todėl jai pridėtas kaltinimas apostazija, už kurį šariatas taip pat baudžia mirtimi: teisėjo akimis ji yra musulmonė, kuri išsižadėjo savo tikėjimo. Pasak gautų liudijimų, moteris teisėjo akivaizdoje pasakė, kad ji yra krikščionė ir niekuo nenusikalto.

Christian Meriam Ibrahim buvo suimta 2014 metų vasario 17 dieną, šiuo metu ji yra uždaryta į moterų kalėjimą. Nors jai jau buvo duotas laikas apsisprendimui, tačiau byla gali trukti dar kelis mėnesius. Jei nuosprendis bus patvirtintas, mirties bausme gali būti įvykdyta po to, kai gims kūdikis. Tai svarbi byla Sudane, nes tokių bylų būta iš tiesų seniai. Kai kurie šios bylos nuosprendį vertina kaip dar didesnio islamo radikalėjimo Sudane požymį. Anksčiau dažniausiai pasitenkinta nuplakimu.

Akivaizdu, kad šis atvejis pažeidžia moters teises ir jos sąžinės laisvę, kaip jos yra suvokiamos tiek sveiku protu, tiek tarptautinėje teisėje. Įvairios krikščionių organizacijos jau pradėjo akcijas už moters išlaisvinimą, kreipdamosios į savo šalies vyriausybes, kad jos, savo ruožtu, kreiptųsi į Sudano valdžią. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.