2014-05-15 16:26:30

Popiežius pakvietė į naują kampaniją prieš ginklų platinimą; ragino spręsti epochinį priverstinės žmonių migracijos reiškinį (+video)


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė naujuosius ambasadorius prie Šv. Sosto iš Šveicarijos, Liberijos, Etiopijos, Sudano, Jamaikos, Pietų Afrikos Respublikos ir Indijos. Bendros audiencijos metu Popiežius priėmė visų septynių kraštų diplomatinių misijų vadovų kredencialus, visus asmeniškai pasveikino, paprašė perduoti jo sveikinimus atstovaujamų valstybių vadovams, užtikrino ambasadoriams savo asmeninę maldą už juos bei prašė Visagalio Dievo gausių gerovės ir taikos malonių jų kraštams.

Popiežius priminė ambasadoriams, kad diplomatinių santykių aukščiausias tikslas siekti taikos, ugdyti žmonijos šeimoje vystymąsi ir teisingumą. Tai iššūkis kiekvienai kartai, nes gyvenamoji epocha iškelia vis naujus taikos uždavinius, sakė popiežius ir paminėjo du skubiai spręstinus uždavinius: tai ginklų prekyba ir priverstinė žmonių migracija.

Visi kalba apie taiką, visi skelbia, kad jos nori, tačiau visokios rūšies ginklų prekyba veda priešinga kryptimi. Ginklų platinimas tik dar labiau sukomplikuoja ginkluotus konfliktus ir atitolina jų spendimą, ypač todėl, kad didžiąja dalimi yra vykdomas už legalumo ribų. Esu įsitikinęs, tęsė popiežius, kad suvieniję savo balsus galime prašyti tarptautinės bendruomenės, kad iš naujo drąsiu ir suderintu įsipareigojimu pradėtų kampaniją prieš ginklų platinimą ir siektų jų sumažinimo.

Kitas iššūkis taikai yra priverstinė žmonių migracija, kai kuriose vietose ir laikotarpiuose pavirstanti tikra žmonijos tragedija. Supratome, kad nepakanka vieną po kitos spręsti krizes; priverstinės žmonių migracijos savo apimtimi ir būdu tapo reiškiniu, kurį galima laikyti epochiniu. Jau išmušė valanda šį iššūkį spręsti politiškai rimtai ir atsakingai visais lygiais: globaliniu, kontinentiniu, makro-regioniniu, tarpvalstybinių ryšių, valstybiniu ir vietiniu.

Priverstinės žmonių migracijos atžvilgiu matome priešingas patirtis. Viena vertus, - sakė popiežius, - tai pasakojimai apie žavesį keliantį žmoniškumą, svetingumą: kaip pavieniai asmenys ir šeimos įstengė išbristi iš nežmoniškų situacijų ir vėl atkurti orumą, laisvę, saugumą. Antra vertus, deja, tai pasakojimai, kurie verčia verkti ir gėdytis, tęsė popiežius: tai žmonės, mūsų broliai ir seserys, Dievo vaikai, irgi vedami troškimo gyventi ir dirbti taikoje, kurie leidžiasi į baisias keliones patirdami šantažavimą, kankinimą, visokiausią prievartą, kad galop žūtų dykumose ar jūros dugne.

Popiežius ambasadoriams priminė, kad priverstinė žmonių migracija yra glaudžiai susijusi su konfliktais ir karais, taigi, taip pat su ginklų platinimo problema. Tai žaizdos pasaulyje, kuris yra mūsų pasaulis, kuriame Dievas leido gyventi dabar ir kviečia būti atsakingais už mūsų brolius ir seseris, kad nebūtų pažeidžiamas nei vieno žmogus orumas.

Pasak popiežiaus, būtų absurdas kalbėti apie taiką, taikos derybas ir, tuo pat metu platinti ginklus ir leisti jų prekybą. Tam tikru būdu, tęsė popiežius, būtų ciniškas elgesys skelbti žmogaus teises ir tuo pat metu nekreipti dėmesio arba nesirūpinti vyrais ir moterimis, kurie, verčiami apleisti savo žemes, žūsta, arba nesulaukia tarptautinio solidarumo. Šventasis Sostas tvirtai pasiryžęs tęsti bendradarbiavimą su jumis ir jūsų vyriausybėmis siekiant pažangos šiuose frontuose ir visuose keliuose, vedančiuose į teisingumą ir taiką, gerbiant visuotinai pripažintas žmogaus teises, sakė popiežius Pranciškus audiencijoje priimtiems septyniems naujiems ambasadoriams prie Šv. Sosto. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.