2014-05-15 13:41:06

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Be Bažnyčios nėra krikščionių (+video)


Esame krikščionys, nes priklausome Dievo tautai, kuri turi savo istoriją, - sakė popiežius Pranciškus, ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje kalbėdamas apie tai kuo remiasi, kuo privalo remtis kiekvieno mūsų krikščioniška savivoka. Šias mintis Pranciškui pasiūlė Mišių pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų. Jame pasakojama kaip apaštalas Paulius vienoje Mažosios Azijos sinagogoje susirinkusiems tautiečiams kalba apie Kristų, jo atėjimą į pasaulį aiškindamas visos Dievo išrinktos tautos istorinės kelionės kontekste.

Neįmanoma kalbėti nei apie Kristų, nei apie krikščionį išimtus iš istorijos, atskirtus nuo Dievo tautos kelionės, - sakė Pranciškus. Kristus nenukrito iš dangaus kaip koks pasakų herojus, bet jis priklauso keliaujančios Dievo tautos istorijai. Taip pat ir krikščionis atsimena savo tautos istoriją, atsimena kelią, kurį nuėjo Dievo tauta, atsimena Bažnyčią. Krikščionis atsimena savo praeitį. Tačiau kartu, jis keliauja su visa tauta į ateitį, į galutinį Dievo pažado išsipildymą. Tauta keliauja į pilnatvę, Dievo tautos ateityje laukia pažadėtoji žemė, tauta keliauja į šio pažado išsipildymą. Dėl to ir krikščionis, keliaujantis kartu su Bažnyčia, yra vilties žmogus, keliaujantis į pažadėtą pilnatvę.

Pagalvokime, - kvietė popiežius Pranciškus,– šiandien tikrai verta pagalvoti, kokia gi mūsų krikščioniška tapatybė. Mūsų krikščioniška tapatybė – tai priklausymas tautai, Bažnyčiai. Be šito, mes nebūtume krikščionys. Krikštu mes tapome Bažnyčios nariais. Bažnyčioje mes esame krikščionys. Dėl to reikia visada prašyti atminties malonės, reikia atsiminti Dievo tautos kelionę, taip pat ir mano asmeninę kelionę: ką Dievas man padarė, ką nuveikė mano gyvenime, kaip jis mane pakvietė į šią kelionę... Turime prašyti vilties malonės. Ne optimizmo, nes tai kas kita. Turime prašyti malonės kiekvieną diena atnaujinti sandorą su Viešpačiu, kuris mus pašaukė. Viešpats tesuteikia mums šias tris malones, reikalingas mūsų krikščioniškai tapatybei, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.