2014-05-14 13:53:33

Popiežiaus katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas. Tvirtumas (+video)


Tęsdamas katechezę apie septynias Šventosios Dvasios dovanas, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanojamą tvirtumą.

Suprasti šios dovanos svarbą mums padeda vienas Jėzaus papasakotas palyginimas, - sakė Pranciškus pradėdamas katechezę. Sėjėjas išėjo sėti, tačiau ne visi jo pasėti grūdai duos derlių. Ant kelio kritusius grūdus, sulesa paukščiai; ant akmenų arba tarp erškėčių kritę grūdai neišdygsta. Tik į gerą dirvą kritę grūdai išleidžia daigus, auga ir duoda derlių. Kaip pats Jėzus paaiškino savo mokiniams, palyginimo sėjėjas – tai Tėvas, kuris sėja savo Žodžio grūdus. Grūdai dažnai patenka į mūsų širdies dykumą, jie nepriimami ir neduoda vaisiaus. Tačiau Šventoji Dvasia savąja tvirtumo dovana paruošia mūsų širdies dirvą, išvaduoja iš sąstingio, abejonių ir baimių, kad Viešpaties Žodis būtų autentiškai ir džiugiai taikomas mūsų gyvenime. Ši tvirtumo dovana, tai iš tiesų didelė pagalba, Ji duoda mums jėgų ir pašalina kliūtis.

Būna ir sunkių momentų bei kraštutinių situacijų, kuriose ypatingai pasireiškia tvirtumo dovana, - kalbėjo Popiežius. Tai tie atvejai, kai reikia pakelti sunkius ir skausmingus išbandymus, kurie prislegia žmones ir jų artimuosius. Bažnyčia spindi liudijimu daugybės seserų ir brolių, kurie nepabūgo paaukoti savo gyvybės, kad tik liktų ištikimi Viešpačiui ir jo Evangelijai. Taip pat ir šiandien netrūksta krikščionių, kurie įvairiose pasaulio šalyse neabejodami ir ramūs švenčia ir liudija savo tikėjimą, nepalūžta net ir tuomet kai už tai reikia sumokėti aukščiausią kainą. Mes visi pažįstame žmonių, kuriems yra tekę gyvenime pakelti daug sunkumų ir skausmo. Pagalvokime apie tuos, kurių gyvenimas sunkus, kurie kovoja už savo šeimą, kurie sugeba auklėti vaikus, nes tvirtumo dvasia jiems padeda. Kiek daug žmonių, kurių vardų nežinome, yra tikra Dievo tautos, mūsų Bažnyčios pažiba, nes jie yra tvirti, yra tvirti gyvenime, šeimoje, darbe, tvirtas jų tikėjimas. Šie mūsų broliai ir seserys yra šventieji, kiekvienos dienos šventieji, tarp mūsų slypintys šventieji. Jie yra gavę tvirtumo dovaną, kurios dėka jie vykdo savąsias žmogaus, tėvo, motinos, brolio, sesers, piliečio pareigas. Jų yra labai daug! Dėkokime Dievui už šiuos krikščionis, nematomus šventuosius. Juose esanti Šventoji Dvasia juos palaiko. Pagalvokime apie juos, - sakė Pranciškus. Jei jie tai gali, kodėl ir aš negalėčiau? Prašykime Viešpatį tvirtumo dovanos.

Nemanykime, kad tvirtumo dovanos reikia tik kai kuriomis progomis ar tik ypatingais atvejais. Ši dovana turi būti mūsų krikščioniškumo bruožas, turi mus lydėti kasdieniame gyvenime. Turime būti tvirti kiekvieną gyvenimo dieną. Atsiminkime ką yra pasakęs apaštalas Paulius: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4,13). Kiekvieną dieną, kasdienio gyvenimo sunkumuose visada atsiminkime: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“. Viešpats visada mus stiprina. Viešpats mums neužkrauna naštos, kurios nesugebėtume pakelti. Jis yra visada su mumis. „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“.

Brangieji, - kalbėjo Pranciškus, - kartais kasdienio gyvenimo sunkumuose ir išbandymuose mes esame gundomi pasiduoti tingumui arba dar blogiau – nusivylimui. Tokiais atvejais nepalūžkime, bet šaukimės Šventosios Dvasios, kad ji savąja tvirtumo dovana pakeltų mūsų širdis, įkvėptų mums jėgų ir entuziazmo gyventi ir sekti Jėzų.

Baigęs katechezę popiežius Pranciškus visus pakvietė melstis už Turkijoje, Somos anglies kasykloje trečiadienį įvykusios nelaimės aukas, taip pat už po žeme įkalintus kalnakasius. Popiežius taip pat pakvietė melstis už šiomis dienomis Viduržemio jūroje nuskendusius migrantus. Reikia gerbti žmogaus teises ir suvienyti jėgas, kad būtų išvengiama tokių gėdingų nelaimių, - sakė Popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.