2014-05-13 15:33:20

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Kas neklauso Šventosios Dvasios, tas tiki tik savimi ir klysta (+video)


Antradienio Mišių skaitiniai kalba apie dvi žmonių grupes. Pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų girdėjome kaip po Stepono nužudymo krikščionys išsiblaškė, tačiau nuvykę į svetimus kraštus jie ėmė skelbti Evangeliją, pirmiausia žydams, o vėliau taip pat ir pagonims graikams. Kai žinia apie tai pasiekė Jeruzalę, apaštalai pasiuntė į Antiochiją Barnabą, kad tas viską ištirtų. Nuvykęs, jis pamatė kaip nuostabiai veikia Dievo malonė ir jam esant Antiochijos mieste tenykštė bendruomenė pasipildė gausiais naujais nariais. Šitie žmonės, - sakė Pranciškus, - nebuvo iš anksto suplanavę pirmiausiai skelbti Kristų žydams, o vėliau pagonims. Ne. Jei, paprasčiausiai buvo klusnūs Šventajai Dvasiai. Ir šiandien Šventoji Dvasia veikia Bažnyčioje, veikia ir kiekvieno mūsų gyvenime. Kas nors prieštaraudamas galėtų paklausti: „Ar tu ją matei?“ Betgi žiūrėk, kas dedasi aplinkui, žiūrėk kas dedasi širdyje! Šventoji Dvasia tave kviečia eiti Viešpaties keliu.

Apie kitą žmonių grupę kalba šios dienos Evangelija. Tai intelektualai, Įstatymo mokytojai, kurie susitikę Jėzų šventykloje nori iš jo išgauti įtikinamą įrodymą, kad jis yra Dievo siųstas Mesijas. Jėzui buvo sunku su jais bendrauti, - pastebėjo Popiežius, - nes jų mąstysena vis sukosi apie tą patį. Jie tikėjimą suprato tik kaip įstatymų laikymąsi ir nieko daugiau. Jiems tikėjimas buvo tik intelektinis žaidimas, tik įrodymai ir argumentai, be meilė ir be grožio. Jie nepajėgė atverti savo širdžių Šventajai Dvasiai. Šitie žmonės, - sakė Pranciškus, - buvo atsiskyrę nuo Dievo tautos, dėl to jie nesugebėjo tikėti. Tikėjimas yra Dievo dovana! Tu gauni tikėjimą, jei esi Dievo tautoje; jei tu – dabar – priklausai Bažnyčiai, jei Sakramentai, broliai, bendruomenė tau padeda, jei tiki, kad ši Bažnyčia yra Dievo tauta. Tie žmonės buvo nuo jos atsiskyrę, jie netikėjo Dievo tauta, o tikėjo savo susikurta žmones atbaidančių įstatymų sistema. Jie vijo lauk žmones, neleido jiems būti tautos, Bažnyčios nariais. Jie negalėjo tikėti. Tai priešinimosi Šventajai Dvasiai nuodėmė.

Dvi žmonių grupės, - sakė Pranciškus baigdamas homiliją. Vieni nuolankiai klusnūs Šventajai Dvasiai; kiti išdidūs, užsispyrę ir patys sau pakankami. Matydami šį kontrastą, melskime Viešpatį, kad mus suteiktų klusnumo Šventajai Dvasiai malonę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.