2014-05-13 17:14:47

Arkiv. Fouad Twal Fatimoje meldėsi už Popiežiaus kelionę į Šventąją Žemę


Gegužės 13 d. Bažnyčia minėjo Fatimos Švč. M. Marijos šventę ir apsireiškimų trims piemenėliams pradžios 97-ąsias metines. Šią dieną taip pat sukako 33 metai nuo pasikėsinimo į popiežių šv. Joną Paulių II. Sunkiai sužeistas, bet išgijęs, jis tikėjo, kad jam gyvybę išgelbėjo Švenčiausioji Mergelė.

Minint šiemetinę Fatimos Marijos šventę, Portugalijos šventovėje meldžiamasi už jau priartėjusią popiežiaus Pranciškaus kelionę į Šventąją Žemę. Fatimos Marijos šventės išvakarėse, pirmadienio vakarą, ir pačios šventės dieną – antradienį, Mišias šventovėje aukojęs Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas Fouad Twal meldė Fatimos Mergelę, kad savo globa lydėtų į Šventąją Žemę keliausiantį Popiežių, kad ši jo kelionė padėtų kurti santarvę ir teisingumą vietos gyventojų santykiuose, kad Šventojoje Žemė įsiviešpatautų tvari taika.

Popiežius Pranciškus Jordaniją, Palestiną ir Izraelį lankys gegužės 24-26 dienomis. Patriarchas Twal ragino visus katalikus sekti Popiežiaus pavyzdžiu ir kaip piligrimai lankyti Šventąją Žemę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.