2014-05-11 15:11:53

Papież na Regina Caeli: pomóżcie nam być dobrymi pasterzami


Wielu kreuje się na pasterzy naszych egzystencji, ale jedynie Chrystus Zmartwychwstały jest prawdziwym pasterzem, który daje nam życie w obfitości – mówił Papież w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Caeli. Franciszek nawiązał do obrazu dobrego pasterza, który ukazują nam dzisiejsze czytania liturgiczne. Zachęcił, byśmy mieli zaufanie do Jezusa Dobrego Pasterza, który nie tylko nas prowadzi, ale towarzyszy nam, jest pośród nas.

Ojciec Święty poprosił też wiernych, by pomagali kapłanom być dobrymi pasterzami. Powinni się o to modlić, a także stymulować ich do dobrej służby. Rozwijając tę myśl Franciszek przywołał obraz, który znalazł w pismach jednego z ojców Kościoła, św. Cezarego z Arles.

„Wyjaśniając, w jaki sposób Lud Boży powinien pomagać duszpasterzowi – powiedział Franciszek – dał taki przykład: «Kiedy cielaczek jest głodny, idzie do krowy, swej matki, by napić się mleka. Ale krowa nie od razu daje mu się napić. Wydaje się, że chce je zachować dla siebie. I co robi cielaczek? Uderza nosem w wymiona krowy, aby dostać mleko. Tak samo i wy musicie się zachowywać względem swych pasterzy – mówi ów święty. – Musicie zawsze pukać do ich drzwi, do ich serca, aby dali wam mleko nauczania, łaski, kierownictwa». Proszę was zatem, naprzykrzajcie się waszym duszpasterzom, przeszkadzajcie nam wszystkim, pasterzom, abyśmy dawali wam mleko łaski, nauczania, kierownictwa. Naprzykrzajcie się! Pamiętajcie o tym pięknym obrazie cielaczka, który naprzykrza się matce, by dała mu jeść”.

Franciszek przypomniał, że dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Zaznaczył, że pójcie za Jezusem to trudne powołanie, choć budzi entuzjazm. Wymaga bowiem wyjścia z siebie, aby skoncentrować własne życie na Chrystusie i Jego Ewangelii. Aby je zrealizować, trzeba nawiązać z Panem Bogiem głęboką przyjaźń. W tym kontekście Franciszek zachęcił do usilnej modlitwy za powołanych, ponieważ – jak zaznaczył – głos powołującego Pana Boga, może zostać przygłuszony przez inne głosy.

Dzisiejsza modlitwa Regina Caeli miała dość nietypowe zakończenie. Franciszek poprosił bowiem wiernych o wspólne odmówienie jeszcze jednej Zdrowaśki, tym razem w intencji wszystkich mam. We Włoszech przypada dziś bowiem Dzień Matki.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.