2014-05-11 13:54:02

Papież do neoprezbiterów: dochowajcie wierności nauczaniu Pana i bądźcie miłosierni


Bądźcie miłosierni, bardzo miłosierni! Nie zamykajcie przed ludźmi drzwi do Kościoła – apelował Franciszek do neoprezbiterów. Dziś rano w Bazylice Watykańskiej Papież udzielił święceń kapłańskich 13 księżom. 6 z nich to Włosi, 4 pochodzi z Ameryki Łacińskiej, po jednym z Pakistanu, Wietnamu i Korei Południowej. W homilii Franciszek posłużył się tekstem przewidzianym w formularzu, uzupełniał go jednak własnymi uwagami.

„Będziecie głosić wszystkim słowo Boże, które sami przyjęliście z radością, od waszych mam, od waszych katechetek – powiedział Papież. – Pilnie czytajcie i medytujcie Słowo Pańskie, abyście wierzyli w to, co przeczytaliście, nauczali tego, czego nauczyliście się w wierze, żyli tym, czego nauczacie. Niech więc pokarmem dla Ludu Bożego będzie wasze nauczanie, które nie jest waszym. Nie jesteście panami nauczania! Jest to nauczanie Pana Boga, a wy macie być wierni nauczaniu Pana! Niech będzie zatem pokarmem dla Ludu Bożego wasze nauczanie. Niech będzie radością i wsparciem dla uczniów Chrystusa woń waszego życia, abyście słowem i przykładem budowali dom Boży, którym jest Kościół”.

Opisując przyszłą posługę nowych kapłanów Ojciec Święty szczególny nacisk położył na miłosierdzie względem grzeszników. Zaklinam was na miłość Jezusa Chrystusa: zawsze bądźcie miłosierni – mówił Franciszek

„Proszę was – mówił Ojciec Święty – miejcie tę samą umiejętność przebaczania, co nasz Pan, który nie przyszedł potępić, lecz przebaczyć! Bądźcie miłosierni, tak bardzo miłosierni! A jeśli będą was nachodziły skrupuły, że za dużo przebaczacie, pomyślcie o tym świętym kapłanie, o którym wam kiedyś wspominałem. Przychodził on przed tabernakulum i mówił: «Przebacz mi Panie Boże, jeśli za dużo przebaczyłem. Ale to Ty dałeś nam zły przykład». Chcę wam powiedzieć, że bardzo mnie boli, kiedy widzę ludzi, którzy nie chodzą już do spowiedzi, bo zostali zganieni, gorzej, okrzyczano ich. Poczuli, że drzwi kościoła zamykają się im przed nosem. Nie róbcie tego, proszę. Bądźcie miłosierni. Dobry pasterz wchodzi przez bramę, a bramą miłosierdzia są rany Pana. Jeśli nie wejdziecie w waszą posługę przez te rany Pana, nie będziecie dobrymi pasterzami”.

Na zakończenie homilii Franciszek przypomniał neoprezbiterom słowa św. Augustyna, który przestrzegał przed kapłanami, którzy szukają własnych wygód i wykorzystują owczarnię Pana, by się najeść i przyodziać. „Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz by służyć i starać się ocalić tych, którzy zaginęli” – powiedział Franciszek.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.