2014-05-10 18:09:03

Sekulárne inštitúty sú súčasťou tej Cirkvi, o ktorej sníva pápež František


„Buďte revolucionármi.” S touto výzvou sa pápež František obrátil na 200 zástupcov talianskej Konferencie sekulárnych inštitútov, ktorí sa v uplynulých dňoch zišli v Ríme. Taliansko je krajinou s najväčším počtom sekulárnych inštitútov a ich členov. Svätý Otec pripravený príhovor odovzdal prítomným so žartovnou poznámkou, že „čítanie je nudné“ a dal prednosť spontánnemu príhovoru a osobným stretnutiam.

„Buďte revolucionármi.” Takýmto „skutočne revolučným gestom“ bola apoštolská konštitúcia Pia XII. Provida Mater Ecclesia. Svätý Otec František nazval odvážnym gestom, že Cirkev v tej dobe, v roku 1947, hovorila o „štruktúre“ a „zriadení“ sekulárnych inštitútov: „Od tej doby až podnes je dobro, ktoré ste vy s odvahou urobili v Cirkvi veľmi veľké, pretože potrebujeme odvahu k životu vo svete.“

Pápež František v odovzdanom texte vysvetlil špecifickosť sekulárnych inštitútov, ktorých členovia, laici i kňazi, vedú obyčajný život, bez vonkajších znakov, bez podpory života v komunite, bez viditeľného organizovaného apoštolátu alebo špecifických diel. „Napriek tomu sú súčasťou Cirkvi chudobnej a otvorenej, o ktorej snívam“ – napísal pápež František v príhovore členom sekulárnych inštitútov Talianska. Z tohto dôvodu je vaše povolanie fascinujúce. Je to povolanie byť práve tam, kde ide o záchranu ľudí a inštitúcií. Byť chudobnými medzi chudobnými, kráčajúc cestami sveta. „Prajem vám, aby ste si vždy zachovali tento postoj ísť stále ďalej a byť nielen nad, ale i uprostred, všade tam, kde ide o všetko: politika, ekonomika, výchova, vzdelávanie, rodina.“

Pápež František v závere príhovoru uviedol medzi vzormi, hodnými nasledovania na ceste k svätosti v tomto spôsobe života, ctihodnú Arminu Barelliovú, taliansku aktivistku, ktorá sa venovala opusteným a chudobným, a ktorá je s pátrom Agostinom Gemellim spoluzakladateľkou Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Miláne. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.