2014-05-10 17:07:08

Popiežius Pranciškus. Verslininko sąžinėje yra gretinama Evangelija ir tikrovė (+ video)


Šeštadienio vidudienį Pranciškus priėmė apie 400 asmenų, kurie dalyvavo fundacijos „Centesimus annus – Pro pontefice“ surengtoje tarptautinėje konferencijoje. Kaip sako pats jos pavadinimas, atkartojantis šv. Jono Pauliaus II enciklikos antraštę, fundacija domisi įvairiomis socialinėmis problemomis Bažnyčios socialinės doktrinos šviesoje. Šios konferencijos pagrindinis klausimas buvo apie tai, ar ekonomikoje ir finansuose yra vietos solidarumui? Ne vien kaip kompensacijų išmokėjimui ten, kur susikuria nelygybė, bet kaip pamatiniam ekonomikos principui?

Pasveikinęs savo svečius popiežius Pranciškus sakė, kad dabartinėje ekonomikos sistemoje – ir jos skleidžiamame mentalitete – žodis „solidarumas“ yra tapęs nepatogiu, net trukdančiu, beveik keiksmažodžiu. Šių metų krizė, kuri turi gilias etines šaknis, padidino „alergiją“ tokiems žodžiams, kaip solidarumas, lygus gėrių paskirstymas, darbo pirmumas. To priežastis yra ta, kad nepajėgiama ar nenorima tirti kokiu būdu etinės vertybės gali konkrečiai tapti ekonominėmis vertėmis, lemti teigiamą dinamiką gamyboje, darbe, prekyboje, finansuose.

Būtent tai, - sakė popiežius, - jūs norite padaryti, atsižvelgdami į teorinį ir praktinį aspektus, į mąstymą ir konkrečias patirtis.

Verslininko sąžinė yra ta egzistencinė vieta, kurioje vyksta toks tyrimas. Ypač verslininkas krikščionis turi būti paskatintas visada gretinti Evangeliją ir tikrovę, kurioje dirba. Evangelija jo prašo pirmenybę teikti žmogaus asmeniui ir bendrajam gėriui, nuveikti savo dalį, kad būtų darbo galimybių, oraus darbo. Žinoma, tokia užduotis negali būti įvykdyta izoliuotai, tačiau dirbant su kitais, dalijantis ta pačia etine baze, plečiant tinklą.

Krikščioniška bendruomenė – parapija, vyskupija ir asociacijos – yra vieta, kur verslininkas, bet taip pat politikas, profsąjungininkas, įvairių sričių specialistai gauna gyvybinio maisto savo įsipareigojimams ir santykiams su broliais. Tai nepakeičiama, nes kartais darbinė aplinka tampa sausa, priešiška, nežmogiška. Krizė sunkiai išbando verslininkų viltį, nereikia palikti vienų tų, kuriems labiausiai sunku.

Ypač katalikai pasauliečiai yra pašaukti veikti socialinėje, ekonominėje, politinėje srityse, - priminė Šventasis Tėvas. Jie, su Dievo ir Bažnyčios pagalba, ne vien žodžiais, bet konkrečiai įgyvendina krikščioniškus etinius principus darbo pasaulyje. Tai labai svarbus liudijimas.

Šiam liudijimui, pabrėžė Pranciškus, taip pat reikia maldos. Pasauliečiai, tame tarpe ir verslininkai, taip pat turi melstis, turi skirti pakankamai laiko maldai, turi melstis daug, kai susiduria su dideliais iššūkiais. Jis paragino verslininkus pasauliečius kreiptis maldoje į Dievą, prašant patarimo, kuris yra viena iš Šventosios Dvasios dovanų. Verslininkams šios dovanos ypač reikia.

Teužtaria jus Mergelė Marija, gerų patarimų Motina, ir telydi jus mano palaiminimas, - užbaigdamas savo kalbą sakė popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.