2014-05-09 16:17:05

Ojciec Święty do dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych o osobistym doświadczeniu Chrystusa jako źródle ewangelizacji


Misyjną naturę Kościoła, który podejmuje ewangelizację poczynając od dzieł solidarności i miłosierdzia wobec ubogich i najmniejszych, przypomniał Franciszek, spotykając się z krajowymi dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych. Obradują oni w tych dniach w Rzymie na dorocznym zgromadzeniu ogólnym. Ojciec Święty zaznaczył, że działalność misyjna stanowi wzorzec każdego dzieła Kościoła.

„Ewangelizowanie w czasach wielkich przemian społecznych wymaga Kościoła misyjnego, całkowicie wychylonego na zewnątrz, zdolnego dokonać rozeznania, by zmierzyć się z różnymi kulturami i wizjami człowieka – powiedział Franciszek. – Światu będącemu w trakcie przeobrażeń trzeba Kościoła odnowionego i przemienionego przez kontemplację i osobistą relację z Chrystusem, dzięki mocy Ducha. To Duch Chrystusa jest źródłem odnowy, które pozwala odnaleźć nowe drogi, innowacyjne metody, różne formy wyrazu dla ewangelizacji dzisiejszego świata. To On daje nam siłę do podjęcia misyjnej drogi oraz radość głoszenia, aby światło Chrystusa oświeciło tych, którzy Go jeszcze nie znają bądź Go odrzucili. Dlatego wymaga się od nas odwagi, «by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii» (Evangelii gaudium, 20). Nie mogą nam w tym przeszkodzić ani nasze słabości, ani grzechy, ani przeciwności stawiane na drodze świadectwu i głoszeniu Ewangelii. To doświadczenie spotkania z Panem popycha nas naprzód i daje nam radość głoszenia Go wszystkim narodom”.

Franciszek podkreślił też wagę poszczególnych zaangażowań Papieskich Dzieł Misyjnych. Chodzi zwłaszcza o inicjatywy na rzecz solidarności i sprawiedliwości, pobudzanie misyjnego ducha w Kościołach lokalnych oraz formowanie powołań na terenach misyjnych.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.