2014-05-08 13:25:23

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Dialogas niekada nebūna prarastas laikas (+video)


Koks turi būti Evangelijos skelbimas, kokiomis savybėmis turi pasižymėti evangelizuotojas? Apie tai ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje kalbėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų, pasakojantį kaip Pilypas pakrikštijo Etiopijos karalystės valdininką.

Pilypas klusniai atsiliepė į Viešpatie įkvėpimą ir nuskubėjo prie kelio, kuriuo važiavo valdininkas, paskui kantriai atsakė į visus jo klausimus, viską jam išaiškino ir galiausiai, jo prašomas, suteikė jam Krikštą. Pasak Popiežiaus, evangelizavimui reikia trijų dalykų: visų pirma klusnumo, geranoriško atsiliepimo į Viešpaties siuntimą; reikia taip pat kantarus dialogo su žmonėmis; reikia ir pasitikėjimo malone, nevalia kelti biurokratinių kliūčių malonės veikimui.

Neįmanoma evangelizuoti be dialogo. Neįmanoma, - sakė Pranciškus. Tu visų pirma privalai labai gerai susipažinti su žmogumi, kuriam nori skelbti Evangeliją. Tai labai svarbu. „Bet, tėve, šitaip sugaišime labai daug laiko, nes juk kiekvienas žmogus turi savo istoriją, turi savo idėjas“. Sugaišime daug laiko? Bet juk Dievas dar daugiau laiko sugaišo kurdamas pasaulį ir dėl to jo kūrinys nusisekė! Skirk laiko kitam žmogui. Tas žmogus, pas kurį Dievas tave siunčia, kad jį evangelizuotum, kad jam paskelbtum Jėzaus žinią, yra labai svarbus. Jis yra svarbus ne toks koks turi būti, bet toks koks dabar yra. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.